BHXH Việt Nam yêu cầu kiểm soát chặt bội chi Quỹ BHYT

05/10/2017 14:05

Giám đốc cơ quan BHXH vừa yêu cầu các địa phương bội chi Quỹ BHYT phải kiểm soát chặt chẽ chi phí khám...

bhxh việt nam yêu cầu kiểm soát chặt bội chi quỹ bhyt

Khám chữa bệnh BHYT đúng tuyến

Theo thống kê của cơ quan BHXH Việt Nam, tính đến thời điểm này, có 42 tỉnh bội chi quỹ KCB BHYT lớn, trong đó có 8 tỉnh đã sử dụng quá 100%, 15 tỉnh sử dụng trên 90% quỹ, 19 tỉnh trên 80%. Cơ quan BHXH Việt Nam yêu cầu 8 tỉnh đã sử dụng quỹ KCB BHYT quá 100% cần xây dựng ngay kế hoạch chi tiết công tác kiểm soát chi phí KCB BHYT những tháng cuối năm 2017, trong đó, phân tích các nguyên nhân chủ quan làm gia tăng chi phí và có giải pháp can thiệp hiệu quả. 

Với các tỉnh còn lại, giám đốc BHXH tỉnh không chủ quan, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám định chặt chẽ chi phí KCB và quản lý quỹ tiết kiệm, hiệu quả. Riêng đối với BHXH tỉnh Quảng Nam, yêu cầu Giám đốc phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa, chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn giám định, xác định rõ nguyên nhân bội chi, có căn cứ thuyết phục để từ chối thanh toán chi phí KCB không đúng...

Bảo Chi