BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 86,5% dân số

24/12/2017 09:02

Tin từ BHXH Việt Nam, tính đến hết 15/12, toàn quốc có tổng số 81,06 triệu người tham gia BHXH, BHYT...

bhyt đạt tỷ lệ bao phủ 86,5% dân số

Làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trong đó, tham gia BHXH là 13,57 triệu người; bảo hiểm thất nghiệp 11,49 triệu người và 80,83 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ 86,5% dân số. Tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp là 261.541 tỉ đồng, đạt 91,2% so với kế hoạch giao và tăng 38.061 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2016. Ngành BHXH cũng đã bàn giao được 9.350.542 sổ BHXH cho người lao động; Đã cấp 16,6 triệu thẻ BHYT theo mã số BHXH trên tổng số 66,6 triệu bản ghi dữ liệu người tham gia BHYT đã được đồng bộ và cấp mã số. Kết quả thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT, phát hiện 56,7 nghìn lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia, hoặc đóng thiếu thời gian, đóng không đúng mức quy định với số tiền phải truy đóng là 65,4 tỉ đồng. Số tiền các đơn vị nợ khi có quyết định thanh tra là 1.862 tỉ đồng; số tiền đã nộp trong thời gian thanh tra là 590 tỉ đồng; số tiền đơn vị đã nộp khi thực hiện kết luận thanh tra là 239 tỉ đồng.

Thanh tra chuyên ngành BHXH đã lập 398 biên bản xử phạt vi phạm hành chính và ban hành 158 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; số tiền xử phạt phải thu là 5,7 tỉ đồng; số tiền xử phạt đã thu là 1,03 tỉ đồng. Tính đến hết ngày 30/11/2017, hệ thống thông tin giám định BHYT đã tiếp nhận 153,1 triệu dữ liệu điện tử hồ sơ khám chữa bệnh, với số tiền đề nghị quỹ BHYT thanh toán là 79.793 tỉ đồng. Tổng giám đốc BHXH VN Nguyễn Thị Minh đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố phải khẩn trương in 100% thẻ BHYT đã được đồng bộ mã số BHXH và phát ngay cho người dân thông qua hệ thống bưu điện. Đồng bộ đến đâu phải in thẻ đến đó, để ngay từ 1/1/2018, không một đối tượng tham gia nào bị ảnh hưởng quyền lợi hay gặp khó khăn trong việc khám chữa bệnh BHYT.

Vũ Anh