Bị giữ xe vì chỉ xuất trình được biên bản xử phạt quá hạn

22/07/2014 06:49

Tôi điều khiển ô tô vi phạm lỗi đi sai làn đường, bị CSGT Hà Nội lập biên bản nhưng đã quá thời gian hẹn xử lý của CSGT 5 ngày, tôi vẫn chưa đến giải quyết...

Nguyễn Tuấn Anh (Quận Cầu Giấy, Hà Nội)


Trả lời: Theo Khoản 6, Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành chính qui định, nếu quá thời hạn hẹn đến giải quyết vụ việc vi phạm ghi trong biên bản vi phạm hành chính, người vi phạm chưa đến trụ sở của người có thẩm quyền xử phạt để giải quyết vụ việc vi phạm mà vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện hoặc đưa phương tiện ra tham gia giao thông, sẽ bị áp dụng xử phạt như hành vi không có giấy tờ.


Tại Khoản 2, Điều 75 của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Theo đó, quy định để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc để xác minh tình tiết làm căn cứ ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt còn có thể quyết định tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện vi phạm.


Cụ thể, với trường hợp nêu trên, tại thời điểm bạn điều khiển phương tiện vi phạm Luật GTĐB, CSGT kiểm tra bạn chỉ xuất trình biên bản vi phạm trước đó (bị giữ GPLX, giấy tờ xe) đã quá hạn xử lý 5 ngày thì CSGT lập biên bản tạm giữ xe của bạn là đúng với quy định của pháp luật.


Thượng úy Tôn Văn An 

(Đội trưởng Đội tuyên truyền, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang)