Tòa nhà bỏ hoang từng là phòng khám của một bác sĩ phẫu thuật từ  New York.
Tòa nhà bỏ hoang từng là phòng khám của một bác sĩ phẫu thuật từ  New York.
Huy Phong (Theo Daily Mail)