Cạnh bồn rửa bát có mô hình quả tim, bộ xương người và các dụng cụ y tế có niên đại từ những năm 1800.
Cạnh bồn rửa bát có mô hình quả tim, bộ xương người và các dụng cụ y tế có niên đại từ những năm 1800.
Huy Phong (Theo Daily Mail)