Bị phản ứng vì định tăng lương cho sếp “lớn” 37%, EVN nói chỉ là dự thảo

28/05/2020 10:20

Sau khi bị phản ứng vì định tăng lương cho sếp “lớn” 37%, EVN cho rằng, đó chỉ là dự thảo, không phải kế hoạch để báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Lương quản lý của EVN tăng 37%, nhân viên tăng 4% trong năm 2020 chỉ là nội dung dự thảo ban đầu.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có tờ trình quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của người lao động, người quản lý công ty mẹ theo hướng tăng mạnh lương cho người quản lý.

Theo đó, kế hoạch tăng lương ở EVN năm 2020 cho người quản lý dự kiến ở mức 10,752 tỉ đồng (14 người), tương đương mức 64,577 triệu đồng/người/tháng, tăng 37% so với mức thực hiện năm 2019 là 47,173 triệu đồng.

Giải đáp về nội dung này, đại diện EVN cho biết, đây chỉ là nội dung dự thảo ban đầu, không phải phương án kế hoạch được EVN thông qua để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét.

Theo EVN, bản dự thảo này được xây dựng trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính năm 2020, tập đoàn đã xây dựng kế hoạch tiền lương theo quy định tại thông tư 26, 27/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tuy nhiên sau khi xem xét, EVN nhận thấy cần rà soát lại để xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2020 trên cơ sở cập nhật các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh, cân đối tài chính của tập đoàn trong quý I/2020.

Theo đó, bản xây dựng mới EVN đã thay đổi hệ số điều chỉnh tăng thêm bằng 0,5 thay cho 1 như đã nêu trong phương án cũ để xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương của người quản lý năm 2020.

Với hệ số như cũ, mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty mẹ EVN là 48,432 triệu đồng/người/tháng, tăng 2,67% so với năm 2019.

Hồng Hạnh