Bí quyết xây dựng thương hiệu của PVDrilling

15/12/2019 00:00

Ngay từ những ngày đầu thành lập, PVDrilling đã chú trọng xây dựng thương hiệu cho tổng công ty.

Bi quyet xay dung thuong hieu cua PVDrilling
Ngay từ những ngày đầu thành lập, PVDrilling đã chú trọng xây dựng thương hiệu cho tổng công ty

Tại toạ đàm về “Củng cố và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp ngành dầu khí", ông Nguyễn Ngọc Trường, Trưởng ban Tài chính Tổng công ty CP Khoan & Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) cho biết: Năm 2002, Ban lãnh đạo PV Drilling đã ký kết hợp đồng tư vấn chiến lược với Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC) triển khai công tác hoạch định chiến lược phát triển cho “Nhà thầu khoan dầu khí Việt Nam”.

Ông Trường cho biết, công tác phát triển thương hiệu của PV Drilling có 4 yếu tố chính: Một là, trở thành nhà thầu khoan, cung cấp dịch vụ kỹ thuật khoan dầu khí tin cậy và có uy tín trên thế giới. Hai là, cung cấp dịch vụ khoan và kỹ thuật khoan dầu khí, hàng đầu trong khu vực, tạo ra những giá trị gia tăng cho khách hàng bằng những dịch vụ chất lượng cao và giá cả cạnh tranh. Ba là, người tiên phong của ngành khoan dầu khí Việt Nam “Pioneer of Vietnam Drillers”. Bốn là, định kỳ hàng năm, Tầm nhìn và Sứ mệnh của PV Drilling được Ban lãnh đạo PV Drilling đánh giá lại cho phù hợp với tình hình thị trường mới.

Theo Trưởng ban Tài chính PV Drilling, tổng công ty luôn cung cấp dịch vụ chất lượng cao, luôn triển khai đồng bộ kể cả trong giai đoạn ngành dầu khí đi xuống. Theo đó, giai đoạn 2014-2015, dịch vụ khoan trong nước PV Drilling chiếm lĩnh trên 50% thị phần; Dịch vụ Well Testing: PV Drilling chiếm lĩnh 50% thị phần; Các dịch vụ liên quan đến khoan khác: PV Drilling chiếm lĩnh khoảng 80-100% thị phần.

Ông Nguyễn Ngọc Trường cho biết, PV Drilling đã đạt được một số thành tích và hoạt động nổi bật trong năm 2019: giàn PV DRILLING III đã vinh dự nhận Biểu trưng từ Petronas; Giàn khoan PV DRILLING II đã vinh dự nhận Giải thưởng An toàn tại Hội nghị An toàn An ninh Sức khỏe Môi trường (HSSE Forum); Định kỳ hàng quý, PV Drilling tổ chức kiểm tra đột xuất công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường (ATSKMT)…

Theo ông Trường, PV Drilling luôn xem con người là tài sản quan trọng nhất, là trọng tâm trong chiến lược phát triển của Tổng Công ty. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại PV Drilling luôn được ưu tiên phát triển song song với phát triển sản xuất kinh doanh phục vụ cho việc gia tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh, hoàn thiện hệ thống quản trị, nhằm cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao lợi thế cạnh tranh của PV Drilling và tạo tiền đề cho phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, minh bạch thông tin đã trở thành một trong những yếu tố được đặc biệt quan tâm trong chiến lược phát triển bền vững của PV Drilling. Đó không chỉ là giải trình, công bố thông tin ra bên ngoài một cách nhanh chóng, đầy đủ, mà còn là xây dựng một hệ thống quản trị nội bộ nhằm đạt được sự nhất quán trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

“PV Drilling được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. Việc được các tổ chức lớn, đáng tin cậy trao tặng các giải thưởng danh giá là minh chứng rõ nét nhất về uy tín thương hiệu PV Drilling đối với khách hàng, đối tác, cổ đông và nhà đầu tư”, ông Trường chia sẻ.

Ngoài ra, PV Drilling luôn quan tâm thực hiện bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh. Các sáng tiến cải tiến, tái chế nguyên vật liệu, năng lượng tiêu thụ luôn được đánh giá cao và triển khai thực hiện trên toàn tổng công ty.

Ông Trường cho biết, PV Drilling hiện có 1.700 CBCNV, tổng tài sản 20.676 tỷ đồng, với vốn điều lệ 4.215 ỷ đồng, đội ngũ 6 giàn khoan hiện đại: 4 giàn JU, 1 giàn TAD và 1 giàn đất liền.

Theo Trưởng ban Tài chính PV Drilling, nhờ vào uy tín thương hiệu tại thị trường khu vực, trong bối cảnh khan hiếm việc làm thế nhưng toàn bộ 4 giàn khoan tự nâng của PV Drilling đều ký được hợp đồng cung cấp dịch vụ khoan tại thị trường Malaysia vào quý 4/2019.

Ngày 24/9/2019, PV Drilling đã ký HĐ khoan với BSP, thời hạn 6 năm chắc chắn và 4 năm gia hạn, bắt đầu từ tháng 4/2021. Đây là hợp đồng dài hạn nhất của PV Drilling, là nền tảng để PV Drilling tích lũy kinh nghiệm, gia tăng uy tín thương hiệu, tìm kiếm thêm các cơ hội cung cấp dịch vụ tại thị trường rộng lớn này.

Hạ Lan