Bị Thanh tra giao thông xử lý, người vi phạm sắp có thể nộp phạt trực tuyến

21/02/2020 17:04

Bộ GTVT yêu cầu xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Bị Thanh tra giao thông xử lý, người vi phạm sắp có thể nộp phạt trực tuyến 1
Nghành GTVT sẽ cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm giao thông trực tuyến - Ảnh minh họa

Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan về xây dựng, tích hợp, cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (thuộc thẩm quyền xử phạt của Thanh tra giao thông) trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Cụ thể, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ VN xây dựng quy trình nghiệp vụ, nội dung thông tin tích hợp, chia sẻ dữ liệu hai chiều giữa cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia để phục vụ cho việc thanh toán trực tuyến tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Thanh tra giao thông, hoàn thành trong tháng 2/2020.

"Tổng cục Đường bộ tổ chức thử nghiệm việc triển khai cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ trong tháng 3/2020. Tổng kết việc thực hiện thí điểm và đề xuất phương án triển khai mở rộng toàn quốc theo lộ trình yêu cầu của Văn phòng Chính phủ", Bộ GTVT yêu cầu.

Bộ GTVT cũng giao Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý dữ liệu xử lý vi phạm hành chính, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia, hoàn thành trong tháng 3/2020.

Bộ GTVT giao Thanh tra Bộ trên cơ sở đề xuất của Tổng cục Đường bộ nghiên cứu phương án triển khai mở rộng ra toàn quốc theo lộ trình yêu cầu của Văn phòng Chính phủ.

Trần Duy