Bí thư Đà Nẵng truy gắt vụ dự án bít lối đi xuống biển

10/04/2018 15:29

Hai nhà máy thép thì chủ trương của BTV là dừng hoạt động gây ô nhiễm và giao cho Ban cán sự UBND TP...

Bí thư Đà Nẵng truy gắt vụ dự án bít lối đi xuống biển 1

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề nghị Mặt trận cần chủ động về lực lượng, thành viên của mình để có đề xuất nhất định cho thành phố về các vấn đề như GPMB, dự án... 

"Tôi chưa nhận được cái gì từ Mặt trận về khiếu kiện của dân. Vậy tính giám sát của chúng ta ra làm sao. Ví dụ Thành Điện Hải thì quan điểm các anh như thế nào?", ông Nghĩa hỏi.

Bí thư Đà Nẵng cũng dẫn lại vụ người dân Nam Ô phản ứng trước dự án bít lối đi xuống biển. Ông cho biết, ở đó có một mộ tiền hiền 700 năm, có đền thờ bà Liễu Hạnh, là làng chài cổ nhất của TP Đà Nẵng. Giờ một dự án 36,6 ha phủ kín hết, xóa hết.

"Giờ các đồng chí thử đi với tư cách là đại diện người dân, một con đường mới làm, một bên là đất dự án, một bên là dân. Người dân từ trước đến nay mở mắt ra là thấy biển, giờ nhìn thấy hàng rào tôn như thế tức mắt vô cùng", Bí thư Đà Nẵng nói.

Ông cũng đặt câu hỏi: Đà Nẵng có đơn giản trao mộ tiền hiền 700 năm lịch sử của thành phố cho người ta quản không, trong khi người dân đang quản. Cả làng Nam Ô có một sân bóng đá chẳng mở rộng ra thì thôi lại đi giao hết cho doanh nghiệp. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng nói về hai nhà máy thép Dana Ý và Dana Úc. Chủ trương của Ban thường vụ là dừng hoạt động gây ô nhiễm, giao cho Ban cán sự UBND thành phố thực hiện theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật.

"Các đồng chí phải nắm chắc, chẳng có chuyện phải bỏ xu nào vào đây cả. Thậm chí, Ban cán sự UBND thành phố giao cho Sở TN&MT đánh giá thiệt hại. Có thể phải phạt tiền để khôi phục môi trường chứ không phải đơn giản. Mặt trận huyện Hòa Vang xuống gặp, chuẩn bị không kĩ bằng doanh nghiệp là thế là vỡ trận", ông Nghĩa nói.

Vĩnh Nhân