Bí thư Đà Nẵng: Xử lý cán bộ phải tính đến sự ổn định

12/12/2017 14:29

Cử tri cho rằng vi phạm của ông Huỳnh Đức Thơ theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương là rất nặng...

bí thư Đà nẵng: xử lý cán bộ phải tính đến sự ổn định

Cử tri Lê Chí Bảy cho rằng xử lý vi phạm của ông Thơ là chưa nghiêm

Tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng, các cử tri bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến công tác phòng chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng; vấn đề bạo hành trẻ em... Trong đó, vấn đề làm "nóng" hội trường tiếp xúc cử tri là ý kiến của cử tri Lê Chí Bảy về vi phạm của ông Huỳnh Đức Thơ theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

bí thư Đà nẵng: xử lý cán bộ phải tính đến sự ổn định

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng xử lý cán bộ nhưng phải giữ được sự ổn định của Đà Nẵng

Theo ông Bảy, việc xử lý ông Huỳnh Đức Thơ chưa nghiêm, chưa xác đáng. Theo luật công chức viên chức, với mức độ vi phạm của ông Huỳnh Đức Thơ như kết luận thì không thể giữ chức Chủ tịch thành phố. Ông Thơ sai phạm cả về quản lý nhà nước, về đất đai và công tác đảng. "Nếu như sau này cán bộ cấp dưới sai phạm thì xử lý ra sao? Có công bằng không?", ông Bảy hỏi.

Trao đổi vấn đề này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho rằng việc xử lý cán bộ phải dựa trên nguyên tắc giữ được sự ổn định của Đà Nẵng. Ý kiến này không chỉ một người nói mà rất nhiều người nói. Với trách nhiệm là Bí thư Thành ủy, ông sẽ cùng với Ban thường vụ Thành ủy xem xét kỹ lưỡng, sao cho ít ảnh hưởng nhất đến sự ổn định của Đà Nẵng.

Vĩnh Nhân