Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu làm Tổng thư ký Quốc hội

06/04/2021 18:21

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay (6/4).

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu làm Tổng thư ký Quốc hội 1

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường

Trước đó, sáng cùng ngày, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo danh sách đề cử có: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Lê Quang Huy; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu các nhân sự nói trên làm Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội.

Theo đó, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh được giới thiệu để bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên, Nhi đồng.

Ông Nguyễn Đắc Vinh năm nay 49 tuổi (sinh năm 1972), quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; trình độ Phó giáo sư, tiến sỹ Hóa học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Trưởng thành từ giảng viên tại Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, ông Vinh từng kinh qua các vị trí: Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn từ 10/2011 - 4/2016; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An từ 4/2016 - 12/2019.

Cuối năm 2019, ông Nguyễn Đắc Vinh được điều động làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu để bầu làm Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội.

Ông Bùi Văn Cường năm nay 56 tuổi (sinh năm 1965), quê ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; trình độ tiến sỹ Kỹ thuật an toàn hàng hải, thạc sỹ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển, Cử nhân Anh văn.

Ông Cường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (Dự khuyết), XII, XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Quá trình công tác, ông đã kinh qua các chức vụ như: Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ tháng 7/2019, ông được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu làm Tổng thư ký Quốc hội 2

Các uỷ viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa được bầu (từ trái qua) ông Bùi Văn Cường; bà Nguyễn Thị Thanh; ông Lê Quang Huy; ông Vũ Hải Hà; ông Nguyễn Đắc Vinh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Lê Quang Huy được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm của Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường.

Sinh năm 1966, ông Lê Quang Huy năm nay 55 tuổi, quê ở huyện Hoài Đức, Hà Nội; trình độ TS Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV.

Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu, Ban Khoa giáo Trung ương Đảng; Ủy viên Thường trực, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Cuối năm 2017, ông trở về giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường cho đến nay.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Ông Vũ Hải Hà năm nay 52 tuổi (sinh năm 1969), quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; thạc sỹ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Ông từng kinh qua các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Thường trực, rồi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đến nay.

Theo chương trình, đầu giờ sáng mai (7/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách, Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Khi có kết quả kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Phùng Đô - Thanh Bình