Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng

14/05/2022 09:35

Ban chỉ đạo Thành ủy phòng chống tham nhũng, tiêu cực do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng ban và 5 Phó trưởng ban.

Ngày 14/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng 1

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng

Hà Nội là địa phương đầu tiên cụ thể hóa chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ 5 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh.

Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên do ông Đinh Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, làm Trưởng ban chỉ đạo. Ban Nội chính thành ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo.

5 Phó trưởng ban chỉ đạo gồm: bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Quang Đức, Trưởng ban Nội chính Thành ủy (Phó trưởng ban Thường trực); ông Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; ông Hoàng Trọng Quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố.

Theo quyết định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thực hiện theo quy định của Ban Bí thư.

Đồng thời, thay thế và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo chương trình số 10-CTr/TU ngày 17-3-2021 của Thành ủy Hà Nội về "nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025".

Trưởng ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo ban hành quy chế làm việc; quy định về công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu riêng để chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; kinh phí hoạt động do ngân sách thành phố cấp theo quy định.

Phùng Đô