Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông cảnh báo kẻ mượn danh ra oai, "chém gió"

17/01/2021 14:12

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông đề nghị phải "cảnh giác" với nhiều kẻ mượn danh ông để ra oai, "chém gió", xin xỏ với động cơ, mục đích không trong sáng

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông cảnh báo kẻ mượn danh ra oai,

Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông Ngô Thanh Danh.

Mới đây (ngày 4/1), Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông Ngô Thanh Danh có thư gửi đến các cơ quan, ban ngành trong tỉnh đề nghị phải "cảnh giác" khi có nhiều kẻ mượn danh ông để ra oai, "chém gió", xin xỏ với động cơ, mục đích không trong sáng làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự người thân và cá nhân ông.

Trong thư, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông viết: “Qua nắm tình hình, thời gian gần đây xuất hiện một số cá nhân tự xưng có mối quan hệ quen biết với người thân và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Đắk Nông để “ra oai”, “chém gió”, “xin xỏ”,...

Khi giao tiếp, làm việc một số tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân với thái độ không chuẩn mực, động cơ, mục đích không trong sáng, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự người thân và cá nhân đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông.

Do vậy, ông Ngô Thanh Danh đề nghị các Tỉnh ủy viên, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không tiếp đón, không thực hiện các nội dung yêu cầu của một số cá nhân lợi dụng danh nghĩa người thân cũng như chức vụ của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông trong thực thi công vụ và trong mối quan hệ xã hội”.

Ngoài ra, nội dung bức thư còn nhấn mạnh: “Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy.

Tất cả các Quyết nghị, Kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và các cá nhân trong Thường trực Tỉnh ủy đều được văn bản hóa để chỉ đạo thực hiện theo quy định; đối với các nội dung, hình thức chỉ đạo khác thì thực hiện theo đúng quy chế làm việc của Tỉnh ủy”.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ tỉnh Đắk Nông khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ông Ngô Thanh Danh được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông nhiệm kì 2020-2025.

Ngọc Hùng