Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh không tham gia BCH khoá mới

15/10/2020 17:49

Ông Nguyễn Văn Vịnh-Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh không tham gia BCH khoá mới 1
Ông Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Chiều 15/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới.

Tại Đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Vịnh trình bày đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; báo cáo phương án nhân sự; đề cử danh sách nhân sự do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV chuẩn bị.

Theo đó, số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI gồm 50 đồng chí, giảm 2 đồng chí (3,8%) so với nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó tái cử 33 đồng chí, chiếm 66%; giới thiệu 55 đồng chí để Đại hội lựa chọn bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh không tham gia BCH khoá mới 2
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Đề án nêu rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để đảm bảo cơ cấu ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ cấu nữ, tuổi trẻ, dân tộc thiểu số hợp lý; số dư nhân sự đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương.

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch tổng hợp danh sách những người ứng cử, các đại biểu biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử, đồng thời tiến hành các bước, quy trình bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Kết quả, Đại hội tín nhiệm bầu 50 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 -2025. Đáng chú ý, ông Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh không tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh không tham gia BCH khoá mới 3
Các đại biểu tham gia Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Tiếp đó, Đại hội thực hiện quy trình lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm nhân sự Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều cùng ngày, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai tiếp tục thảo luận tại hội trường. Các đại biểu tập trung trí tuệ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa XV, dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI của Đảng bộ tỉnh; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14/10-16/10. Dự Đại hội có 348 đảng viên ưu tú, đại diện cho 49.594 đảng viên của toàn Đảng bộ tỉnh Lào Cai.

Minh Chuyên