Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm Phó trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội

10/04/2020 18:38

Bộ Chính trị điều động, phân công và Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết để Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nhận nhiệm vụ tại Quốc hội.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm Phó trưởng ban Công tác đại biểu của Quốc hội 1
Bà Nguyễn Thị Thanh tham gia Quốc hội từ khoá XIII, trước khi nhận nhiệm vụ tại Ban Công tác đại biểu, bà Thanh là đại biểu kiêm nhiệm, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết về việc tiếp nhận bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình về nhận công tác tại Ban Công tác đại biểu và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, kể từ ngày 15/4/2020.

Nghị quyết nêu rõ, trong thời gian giữ chức vụ Phó trưởng Ban Công tác đại biểu, bà Nguyễn Thị Thanh được giữ nguyên phụ cấp chức vụ hệ số 1,40.

Bà Thanh sinh năm 1967, quê quán Ninh Bình, là cử nhân chính trị, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân luật. Bà Thanh đã tham gia Quốc hội từ khoá XIII, hiện là đại biểu kiêm nhiệm, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã phê chuẩn ông Ngô Trung Thành, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban này, kể từ ngày 15/4/2020.

Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đàm Văn Eng, kể từ ngày 19 /3/2020.

Phùng Đô