Xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

03/05/2020 15:31

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng bị xét kỷ luật vì nhiều vi phạm trong quản lý đất đai, tài chính...

Xem xét kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 1
Kỳ họp thứ 44 Ủy ban kiểm tra Trung ương xem xét, kỷ luật nhiều cán bộ

Ngày 3/5, Ủy ban kiểm tra Trung ương phát thông cáo báo chí cho biết, trong 2 ngày 27 và 28/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ 44. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Theo đó, qua xem xét, giải quyết tố cáo đối với ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy và ông Trần Ngọc Căng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, UBKT Trung ương nhận thấy:

Hai ông Lê Viết Chữ và Trần Ngọc Căng đã có nhiều vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính ngân sách, dự án đầu tư và công tác cán bộ, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét kỷ luật.

Cũng tại kết luận này, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Quang Sáng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mường Nhé và ông Cao Xuân Đăng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Điện Biên.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Sáng chịu trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý ngân sách, đất đai, đầu tư xây dựng và công tác cán bộ. Ông Đăng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy và Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Điện Biên trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác cán bộ; cá nhân đồng chí đã vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương.

Việt Hòa