Bí thư và Chủ tịch tỉnh Bình Định có phiếu tín nhiệm thế nào?

07/12/2018 15:42

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 56 phiếu.

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Bình Định có phiếu tín nhiệm thế nào? 1

Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định là người có số phiếu "tín nhiệm cao" cao nhất với 56 phiếu

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cho thấy, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 56 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 93,33%). Hai người có cùng phiếu tín nhiệm cao thứ hai là ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Võ Vinh Quang - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, với 55 phiếu tín nhiệm cao.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định là người có phiếu "tín nhiệm cao" ít nhất với 21 phiếu (chiếm 35%) và có phiếu "tín nhiệm thấp" nhiều nhất với 9 phiếu (chiếm 15%).

Bí thư và Chủ tịch tỉnh Bình Định có phiếu tín nhiệm thế nào? 2

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng thường xuyên đến gặp gỡ người dân ở các vùng dự án

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định, người được lấy phiếu tín nhiệm cần thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, nâng cao hiệu quả hoạt động làm cơ sở để cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét đánh giá cán bộ.

"Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm là nội dung giám sát đặc biệt quan trọng của HĐND. Qua đây, thể hiện sự ghi nhận đánh giá của HĐND đối với những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay của người giữ chức vụ do HĐND bầu ra", ông Nguyễn Thanh Tùng nói.

Quang Đạt