Bia Sài Gòn - Ninh Thuận chi 4,6 triệu đô cho dây chuyền mới

10/04/2015 17:47

Dây chuyền dập nắp lon mới sẽ giảm trọng lượng nhôm ở nắp lon và giảm chi phí đầu tư...

bia sài gòn - ninh thuận chi 4,6 triệu đô cho dây chuyền mới
Ông Văn Thanh Liêm - Chủ tịch HĐQT Bia Sài Gòn - Ninh Thuận thông báo mức chi trả cổ tức 30% năm 2014, thuộc hàng kỷ lục ngành bia cả nước.

Ngày 10/4, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, ông Văn Thanh Liêm – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Ninh Thuận cho biết sẽ thông qua ý kiến cổ đông để đầu tư khoảng 4,6 triệu USD vào dây chuyền đóng lon mới kiểu 202. Chủ trương này nằm trong chiến lược đổi mới đồng bộ kiểu lon bia của Tổng công ty Bia rượu nước giải khát Sài Gòn (SABECO) từ mẫu 206 xuống 202 trong toàn Tổng công ty.

Hệ thống dây chuyền mới nhập từ Đức về sẽ tạo ra mẫu lon 202 mới có chu vi nắp bia lon nhỏ hơn mẫu thông thường hiện nay (206), giảm trọng lượng nhôm, tiết giảm chi phí phí đầu tư, tuy nhiên thể tích lon bia vẫn giữ nguyên.

Đồng thời, dây chuyền đóng gói bao bì cũng phải thay đổi để phù hợp với dây chuyền lon, tổng mức đầu tư khoảng 4,6 triệu USD. Để có vốn đầu tư cho dây chuyền mới, các cổ đồng phải nhất trí tăng quỹ sản xuất lên thêm 10%, đồng thời giảm tỷ lệ chia cổ tức xuống còn 20%.

Theo báo cáo tài chính của Bia Sài Gòn – Ninh Thuận, năm 2014 sản lượng đạt được là 51 triệu lít bia dạng lon (Lon Lager và lon 333), tạo doanh thu 893 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 76 tỷ đồng, chia cổ tức kỷ lục 30%.

Mặc dù Bia Sài Gòn – Ninh Thuận chỉ mới sản xuất từ tháng 10/2013 nhưng 3 tháng còn lại của năm 2013 đã sản xuất được hơn 17 triệu lit bia lon, đạt doanh thu 296,2 tỷ đồng với hơn 19 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, chia cổ tức 7%, nộp ngân sách hơn 126 tỷ đồng.

Minh Nghĩa