Bia Sài Gòn nộp ngân sách 1.300 tỷ đồng

09/01/2016 12:35

Năm 2015, Công ty TNHH MTV thương mại Bia Sài Gòn tiêu thụ hơn 1,46 tỷ lít, nộp ngân sách gần 1.300 tỷ đồng

Keyword đầu tiên có dấu
Lãnh đạo Công ty TNHH MTV thương mịa Bia Sài Gòn báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 và kế hoạch 2016

 Sáng 9/1, tại khách sạn Mường Thanh (Cần Thơ), Công ty TNHH MTV thương mại Bia Sài Gòn đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Bia- Rượu-Nước giải khát Sài Gòn đã tổ chức hội nghị khách hàng toàn quốc năm 2015. Hơn 800 khách hàng là các nhà hân phối trên toàn quốc đã về tham dự sự kiện này.

Theo báo cáo, năm 2015, Công ty TNHH MTV thương mại Bia Sài Gòn đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong đó, tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt 1,466 tỷ lít, đạt 104% kế hoạch và tăng 8% so với cùng kỳ. Tổng xuất khẩu đtaj 2,203 triệu USD, đtaj 126% so với kế hoạch, tăng 136% so với cùng kỳ. Nộp ngân scash nhà nước gần 1.300 tỷ đồng. Thị phần sản lượng Bia Sài Gòn tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Ông Lê Hồng Xanh, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại Bia Sài Gòn, cho biết: Năm 2016, Công ty sẽ tiếp tục phát triển bền vững tại tất cả các khu vực, giữ vững thị phần tịa các thành phố lớn. Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cao cấp. Hoàn thiện hệ thống phân phối theo hướng chuyên nghiệp. Tinh giảm thủ tục hành chính, sử dụng công nghệ tin học nhằm hiện đại hóa trong quản trị và gia tăng sản lượng sản xuất. “Năm 2016, dự kiến tổng sản lượng tiêu thụ đạt 1,490 tỷ lít, tăng 1,6% so với năm 2015. xuất khẩu đạt 3,170 triệu lít, tăng 7% só với năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 2,358 triệu USD”, ông Xanh chia sẽ.

Hồng Thủy

Hồng Thuỷ