Bia Sài Gòn tiêu thụ 1.521 triệu lít năm 2015

25/05/2016 08:03

Năm 2015 tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 1.521 triệu lít, tăng 9% so với cùng kỳ...

Bia Sài Gòn tiêu thụ 1.521 triệu lít năm 2015 1
Bia Sài Gòn tiêu thụ 1.521 triệu lít năm 2015

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và những kế hoạch năm 2016, tài chính, chi trả cố tức... của Tổng công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn sẽ được báo cáo tại Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2016 vào ngày 27/5

Theo báo cáo của công ty Bia Sài Gòn, tổng sản lượng tiêu thụ Bia các loại năm 2015 đạt 1.521 triệu lít, tăng 9% so với cùng kỳ và tăng 7% so với kế hoạch năm. Trong đó sản phấm Bia Sài Gòn đạt 1.466 triệu lít tăng 8%. Tống doanh thu đạt 27.717 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và tăng 4% so với kế hoạch năm. Riêng sản lượng tiêu thụ 4 tháng đầu năm của các sản phẩm Bia Sài Gòn ước đạt 517 triệu lít, đạt 117% so với cùng kỳ 2015. Công ty nộp ngân sách là 8.934 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Công ty Bia Sài Gòn cho biết với kết quả kinh doanh của quý I cho thấy, công ty có nhiều cơ hội nhưng cũng rất nhiều khó khăn mới xuất hiện. Khí hậu biến đổi bất thường, hạn hán, xâm nhập của nước biển; ô nhiễm môi trường trên diện rộng, đặc biệt là khu vực miền Trung sẽ ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nói chung và sức mua nói riêng, nhất là các mặt hàng như bia. Bên cạnh đó, sự đầu tư cho thị trường ngày càng mạnh mẽ của các tập đoàn nối tiếng như Heineken, Budweiser, Sapporo... cũng làm cho tính cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Chính sách thuế TTĐB và các quy định của Nhà nước về hạn chế tác hại của rượu-bia càng làm cho hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty thêm khó khăn.

Việc gia nhập Hiệp định TPP và một loạt các hiệp định thương mại tự do đem lại cho Việt Nam nhiều cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức. Mặc dù hiệp định này đang chiếm ưu thế tại thị trường nội địa nhưng việc giảm thuế nhập khẩu theo cam kết của các hiệp định thương mại tự do đang gây nên những lo ngại, thách thức khi phải cạnh tranh trực tiếp với sản phẩm nhập khẩu trực tiếp.

Trước những khó khăn trên, Bia Sài Gòn vẫn luôn đề cao sự cải tiến, thay đối để phát triển, ứng phó linh hoạt, hướng về khách hàng, người tiêu dùng. Theo đó, vẫn xây dựng chiến lược để đưa ra các chỉ tiêu tăng trưởng về sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 1.541 triệu lít trong đó Bia Sài Gòn 1.490 triệu lít. Tổng doanh thu dự kiến 35.046 tỷ đồng (có thuế TTĐB).

Trong năm 2016, Bia Sài Gòn tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác có tiềm lực, kinh nghiệm để đẩy mạnh hoạt dộng trưng bảy, giói thiệu, bán sản phẩm, tổ chức các hoạt động thương mại khác phù hợp với từng vùng thị trường, khai thác hiệu quả các tài nguyên sẵn có. Tiếp tục chỉ đạo phát triển thị trường nông thôn, gẳn với các chương trình công tác xã hội, hỗ trợ cộng dồng; xây dựng công tác marketing theo hướng chuyên nghiệp. Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, trang bị đưa phần mềm ứng dụng cho toàn hệ thống…

Phương Loan