Bia Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

29/05/2015 14:35

Năm 2014 sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 1.394 triệu lít, tổng doanh thu đạt 30.674 tỷ đồng bằng 104% kế hoạch.

Keyword đầu tiên có dấu
Bia Sài Gòn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

Ngày 28/5,Tổng công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Thường niên năm 2015 để báo cáo hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015 của Công ty.

Theo báo cáo của công ty Bia Sài Gòn, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 sản lượng tiêu thụ bia các loại đạt 1.394 triệu lít, tổng doanh thu đạt 30.674 tỷ đồng bằng 104% kế hoạch. Nộp ngân sách nhà nước là 7.481 tỷ đồng, tỉ lệ chia cổ tức là 25%.

Năm 2015 dự báo tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, thị trường nội địa chịu nhiều sức ép cạnh tranh đặc biệt từ các thương hiệu nước ngoài. Các khó khăn về giá cả, nguyên vật liệu, biến đổi khí hậu… là các yếu tố bất lợi cho sự phát triển kinh tế trong nước, ảnh hưởng đến sức mua của người tiêu dùng và tốc độ tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn.

Trước những khó khăn trên, Bia Sài Gòn vẫn xây dựng chiến lược để đưa ra các chỉ tiêu tăng trưởng về sản lượng tiêu thụ đạt 1.425 triệu lít. Tổng doanh thu dự kiến 31.721 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.291 tỷ đồng tăng 2.5% so năm 2014.

Bên cạnh việc kinh doanh, Bia Sài Gòn còn tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện trên cả nước. Năm qua tổng số tiền gần 65 tỷ đồng Công ty đã tham gia đóng góp cho các quỹ từ thiện, công ích…

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, tiếp thu, giải thích về các ý kiến đóng góp của các cổ đông và nhất trí thông qua các báo cáo, tờ trình theo quy định .

Phương Loan