BIDV đẩy mạnh phục vụ doanh nghiệp Nhật Bản

22/12/2014 09:52

Ngân hàng Hiroshima Shinkin và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa ký kết bản ghi nhớ (MOU) hợp tác phục vụ và phát triển khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam. 

Theo đó, Hiroshima Shinkin đề xuất hợp tác với BIDV để cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản là khách hàng của Hiroshima Shinkin khi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, với các dịch vụ như: Mở tài khoản thanh toán, cấp tín dụng, chi hộ, thanh toán lương, đồng thời được tư vấn thông tin về môi trường kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam, các quy định của pháp luật Việt Nam đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, các tư vấn về thuế, kế toán, tuyển dụng nhân sự...

Thu Hương