BIDV đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa

15/12/2016 11:01

Ngày 2-3/12/2016, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) đã đại hội đại biểu toàn quốc lần III, nhiệm kỳ 2016–2021.

bidv đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa

Phó Tổng Giám đốc BIDV Lê Ngọc Lâm phát biểu tại Đại hội

Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay VINASME hiện có 55 Hiệp hội cấp tỉnh/thành phố với trên 62.000 hội viên hoạt động ở hầu khắp các lĩnh vực, ngành kinh tế của đất nước; đóng vai trò tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của Đảng, Nhà nước.

Hiệp hội đã hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) hợp tác đầu tư, pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, đào tạo, tư vấn kinh doanh, hội nhập, thông tin, thị trường, xúc tiến thương mại, tổ chức sự kiện.

Đồng hành cùng Hiệp hội, BIDV đã tham gia tài trợ sự kiện (tài trợ kim cương) và có bài tham luận quan trọng tại sự kiện.

Đến nay, BIDV là một trong ba ngân hàng được lựa chọn là đơn vị nhận nguồn uỷ thác của Quỹ phát triển DNNVV – Bộ KH&ĐT.

Với quy mô nguồn vốn hiện nay 560 tỷ đồng, lãi suất cho vay trung dài hạn cố định 7%/năm trong 07 năm, cơ chế cho vay từ nguồn vốn ủy thác này hỗ trợ tích cực DNNVV trong việc đầu tư các dự án trung dài hạn, mở rộng sản xuất kinh doanh.

Thông qua mối quan hệ ngân hàng đại lý rộng khắp của mình, BIDV cũng được các tổ chức quốc tế tin tưởng, lựa chọn tham gia các Dự án tài trợ DNNVV từ các nguồn vốn của JICA, JIBIC.

Với thời hạn cho vay dài, lãi suất ưu đãi cùng các điều kiện vay tương đối linh hoạt, các dự án này đã bổ sung nguồn vốn giúp BIDV tăng cường năng lực và cải thiện cơ cấu nền khách hàng theo hướng nâng cao tỷ trọng cho vay DNNVV.

Được biết, đến thời điểm hiện tại tổng số vốn đã giải ngân từ các nguồn JICA, JIBIC tới các DN đạt gần 2.000 tỷ đồng.

PV