BIDV giải trình những gì trong phiên xử vụ Phạm Công Danh?

14/01/2018 23:06

BIDV khẳng định, việc cho vay 12 doanh nghiệp nằm trong gói "4 nhà" và đã được ngân hàng thực hiện đúng thủ tục

bidv giải trình những gì trong phiên xử vụ phạm công danh?

BIDV khẳng định cho vay 12 công ty của Phạm Công Danh theo đúng trình tự, thủ tục quy định

Cho vay 12 công ty theo gói "4 nhà"

Theo bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Ban Pháp chế BIDV, Luật các Tổ chức tín dụng, Quyết định 1627 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), BIDV đã ban hành Quy chế cho vay, quy trình cho vay. Ngoài ra, BIDV có các văn bản hướng dẫn trình tự thủ tục, các sản phẩm tín dụng đặc thù cho từng phân khúc khách hàng, nhóm đối tượng khách hàng và yêu cầu, khả năng kiểm soát rủi ro trong từng thời kỳ của BIDV.

“Việc Hội sở chính BIDV quyết định chủ trương cho vay đối với khách hàng, và chuyển xuống Chi nhánh thực hiện cho vay là theo quy trình đúng của BIDV hay quy trình ngược như đại diện Viện kiểm sát đã nêu tại phần thẩm vấn phiên tòa ngày hôm qua?”, Luật sư Nguyễn Huy Thiệp đặt câu hỏi. Bà Phương cho biết: BIDV có 2 luồng tiếp cận giải quyết đề xuất của khách hàng, đó là: Khách hàng đề xuất trực tiếp với Hội sở chính, Hội sở chính tiếp xúc giải quyết đề xuất của khách hàng, lập báo cáo đánh giá đề xuất, thẩm định, phê duyệt chủ trương cấp tín dụng và giao xuống Chi nhánh thực hiện gắn với những điều kiện thực hiện cụ thể. Cách thứ hai, khách hàng quan hệ trực tiếp tại Chi nhánh, Chi nhánh trực tiếp thẩm định đề xuất, quyết định cho vay, nếu trường hợp vượt thẩm quyền cấp tín dụng (về thời hạn cho vay, số tiền cho vay), Chi nhánh sẽ trình về Hội sở chính để phê duyệt cấp tín dụng, sau đó giao thực hiện cho vay.  

Về việc cho vay 12 Công ty theo gói sản phẩm 4 nhà, bà Phương thông tin: BIDV đã cùng với các Ngân hàng thương mại (NHTM) khác báo cáo đề xuất NHNN xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách nhằm mục đích triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính Phủ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ thị trường. Trong đó, xây dựng gói liên kết 4 nhà nhằm kết nối: Ngân hàng- Chủ đầu tư- Nhà thầu - Nhà cung cấp VLXD, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, dự án bất động sản dở dang, thúc đẩy luân chuyển vốn, giải phóng hàng tồn kho (xi măng, sắt, thép…) và giảm bớt công nợ giữa Ngân hàng- Chủ đầu tư - Nhà thầu - Nhà cung cấp VLXD.

“Bên cạnh đó, trong điều kiện tăng trưởng tín dụng khó khăn, nguồn vốn khả dụng của BIDV đang dư thừa lớn gây lãng phí vốn, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng nên chúng tôi thấy cần thiết phải mở rộng tìm kiếm khách hàng, cấp tín dụng”, bà Phương lý giải.

Khi VNCB giới thiệu 12 khách hàng vay vốn, qua đánh giá ban đầu nhận thấy các khách hàng này có mục đích vay phù hợp với quy định của pháp luật, phù hợp với gói tín dụng 4 nhà, việc cho vay mang lại hiệu quả về kinh tế cho BIDV, nên sau khi xem xét, Hội sở chính đã phê duyệt chủ trương cấp tín dụng và giao 4 chi nhánh trên địa bàn TP Hồ Chí Minh triển khai.

Cấp tín dụng đúng trình tự, thủ tục

“Cơ sở nào để Hội sở chính phê duyệt chủ trương cấp tín dụng cho 12 Công ty này?”, Luật sư Thiệp chất vấn. Đại diện BIDV cho biết: Sau khi nhận được hồ sơ ban đầu của khách hàng kèm theo văn bản giới thiệu của VNCB; Hồ sơ pháp lý 12 công ty, Ban Khách hàng doanh nghiêp (KHDN) đánh giá: các khoản vay phù hợp với chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước, của BIDV; Nhu cầu, mục đích vay vốn và điều kiện cơ bản của khách hàng phù hợp với quy chế cho vay 1627/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước; Các khoản vay đều được cam kết có bảo đảm bằng tài sản hợp pháp, hợp lệ với giá trị tài sản bảo đảm được cam kết lớn hơn giá trị khoản vay, khoản vay sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho BIDV… Vì vậy, Ban KHDN đã có Tờ trình đề xuất đề nghị Ban Lãnh đạo phê duyệt chủ trương cho vay mua vật liệu xây dựng theo mô hình 4 nhà đối với 12 khách hàng. Sau khi được Lãnh đạo phụ trách phê duyệt, hồ sơ vay vốn và Tờ trình của Ban KHDN được chuyển đến Ban Quản lý rủi ro (QLRR) thẩm định nội dung, đề xuất theo đúng quy trình. Trên cơ sở đó, Ban Lãnh đạo ngân hàng đã phê duyệt chủ trương cho vay mua VLXD theo mô hình 4 nhà đối với 12 Công ty với các nội dung gồm: số tiền cho vay tối đa của từng Công ty: Từ 320 tỷ đến 460 tỷ đồng. Thời hạn cho vay: Phù hợp với Hợp đồng bán vật liệu xây dựng ký với Chủ đầu tư/nhà thầu các dự án nhà ở, BOT nhưng tối đa không quá 12 tháng. Lãi suất cho vay: Theo quy định của BIDV trong từng thời kỳ.

Tài sản bảo đảm: Chi nhánh yêu cầu Công ty thế chấp các tài sản là bất động sản của doanh nghiệp hoặc của bên thứ ba theo đúng quy định của BIDV. Trong trường hợp tài sản bảo đảm là bất động sản nêu trên không đủ để bảo đảm tối thiểu 100% dư nợ vay, Chi nhánh bổ sung biện pháp bảo đảm là phong tỏa tiền gửi của doanh nghiệp hoặc bên thứ ba tại BIDV để bảo đảm cho khoản vay. Trường hợp doanh nghiệp không trả nợ vay đúng hạn, BIDV có quyền tự động thu nợ từ tài khoản tiền gửi đã phong tỏa tại BIDV. Trong mọi trường hợp, giá trị quy đổi của tài sản thế chấp + tiền gửi phong tỏa luôn lớn hơn hoặc bằng 100% dư nợ vay tại BIDV. Chi nhánh phối hợp với Công ty hoàn thiện thủ tục thế chấp, phong tỏa tiền gửi tại BIDV trước khi thực hiện giải ngân.

Ban Lãnh đạo cũng giao Chi nhánh thực hiện tiếp nhận hồ sơ vay vốn, thẩm định khách hàng, phương án kinh doanh, xem xét quyết định cấp tín dụng, đảm bảo thu đủ nợ gốc và lãi.

Trả lời về việc cấp tín dụng tại các Chi nhánh, Bà Phương cho biết: Qua công tác kiểm tra, các Chi nhánh đã thực hiện cấp tín dụng cho các khách hàng theo quy định về trình tự, thủ tục về cấp tín dụng theo quy định và chủ trương cấp tín dụng đã được phê duyệt tại các văn bản ủy nhiệm của Hội sở chính. Ngân hàng đã thực hiện đầy đủ trình tự các bước theo quy định từ đề xuất, thẩm định và thông qua Hội đồng tín dụng cơ sở xem xét thống nhất quyết định cho vay; Thực hiện đầy đủ việc yêu cầu khách hàng và bên thứ ba cầm cố và thế chấp tại sản (100% các khoản vay có tài sản bảo đảm). Đồng thời, ngân hàng đã thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm theo đúng quy định; Giải ngân và chuyển tiền theo đề nghị của các công ty, đúng chỉ dẫn trong các hợp đồng kinh tế do khách hàng cung cấp; Đã kiểm tra việc sử dụng vốn vay của khách hàng. Khi phát hiện khách hàng không thực hiện đúng cam kết, ngân hàng đã yêu cầu khách hàng trả nợ trước hạn và thực tế các Chi nhánh đã thu đầy đủ nợ gốc và lãi của các khách hàng.

“Và tôi xin nói rõ thêm, tất cả các khoản vay tại BIDV đều được các doanh nghiệp tự trả bằng tiền trên tài khoản của từng doanh nghiệp”, bà Phương nhấn mạnh.

Thảo Nguyên