BIDV giảm lãi suất cho vay

19/10/2016 09:52

BIDV vừa công bố giảm 1% lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND về tối đa 6,0%/năm đối với năm lĩnh vực...

bidv giảm lãi suất cho vay

BIDV

 BIDV vừa công bố giảm 1% lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND về tối đa 6,0%/năm đối với năm lĩnh vực: Phục vụ lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn; Thực hiện phương án, dự án sản xuất - kinh doanh hàng xuất khẩu; Phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa; Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ; Phục vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Bên cạnh đó, BIDV cũng quyết định áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn VND tối đa 6,0%/năm đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường, doanh nghiệp có quan hệ tín dụng thường xuyên từ ba năm trở lên và có năng lực tài chính, vốn tự có tham gia phương án sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, BIDV áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn VND tối đa 5,5%/năm đối với doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình chịu ảnh hưởng lũ lụt tại các tỉnh miền Trung...

C.Sơn