BIDV hỗ trợ 5 tỷ phát triển nông nghiệp ĐBSCL

18/08/2016 08:46

BIDV cuối tuần qua đã phối hợp với Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Bộ NN&PTNT, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo...

bidv hỗ trợ 5 tỷ phát triển nông nghiệp Đbscl

BIDV hỗ trợ 5 tỷ phát triển nông nghiệp ĐBSCL

Tại Hội thảo, đại diện Bộ NN&PTNT đã tham luận với chủ đề “Thực trạng và giải pháp tăng cường ứng dụng KHCN trong nông nghiệp”, Ban chỉ đạo Tây Nam bộ báo cáo kết quả triển khai ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp tại ĐBSCL; Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN) báo cáo kết quả cho vay các dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao…

Cũng tại hội thảo, BIDV đã ký kết tài trợ nghiên cứu ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp tại địa bàn ĐBSCL với mức kinh phí 5 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được hỗ trợ cho công tác nghiên cứu lai tạo giống mới, liên kết, phát triển chuỗi giá trị, xử lý phụ phẩm nông nghiệp tập trung cho các lĩnh vực thủy sản và cây ăn quả.

N.Dương