BIDV hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn ưu đãi

06/10/2016 11:03

Mức cho vay lên tới 70% tổng mức đầu tư dự án, với lãi suất ưu đãi trung dài hạn cố định 7%/năm.

bidv hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồn vốn ưu đãi

BIDV hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi

BIDV vừa hối hợp Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (PTDNNVV) trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Các phương thức hỗ trợ tài chính cho DNNVV”.

Với lợi thế là NHTM có vị thế và uy tín thương hiệu hàng đầu Việt Nam với mạng lưới trên 1.000 điểm giao dịch phủ khắp 63 tỉnh thành cả nước; có kinh nghiệm nhiều năm triển khai các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ (như gói 30.000 tỷ hỗ trợ thị trường BĐS, Nghị định 67 hỗ trợ đánh bắt xa bờ, gói tín dụng hỗ trợ ngành y tế…); trên cơ sở cam kết hỗ trợ của BIDV đối với khách hàng vay vốn từ nguồn vốn ủy thác của Quỹ, BIDV đã được lựa chọn là một trong ba ngân hàng được nhận ủy thác của Quỹ PTDNNVV.

Hiện nay, BIDV cũng đang đóng vai trò rất tích cực trong quá trình triển khai các chương trình ủy thác cho vay của Quỹ.

Chương trình áp dụng với Doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo; cung cấp nước sạch, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải và hỗ trợ DNNVV đổi mới sáng tạo.

Mức cho vay lên tới 70% tổng mức đầu tư dự án, với lãi suất ưu đãi trung dài hạn cố định 7%/năm trong suốt thời gian vay (tối đa lên đến 07 năm) và nhiều ưu đãi, hỗ trợ khác.

PV