BIDV hợp tác toàn diện với VNPT

05/04/2016 16:29

BIDV và VNPT vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giai đoạn 2016-2020.

bidv hợp tác toàn diện với vnpt

BIDV hợp tác toàn diện với VNPT

BIDVVNPT cùng thống nhất nguyên tắc hợp tác tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi và phù hợp với các quy định của pháp luật. Theo thỏa thuận, BIDV cam kết là đầu mối thu xếp vốn, tài trợ các dự án của VNPT và các đơn vị thành viên với tổng giá trị lên đến 25.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, BIDV cam kết sẽ cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính ngân hàng hiện đại, ưu việt nhất cho VNPT với mức giá cạnh tranh, tạo điều kiện nhanh chóng, thuận lợi cho VNPT tận dụng tối đa các lợi ích kinh tế từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, BIDV cũng cam kết ưu tiên sử dụng các dịch vụ, công nghệ, viễn thông do VNPT cung cấp để phục vụ cho nhu cầu hoạt động thường xuyên, quản trị ngân hàng và phát triển bền vững của BIDV.

Hai bên cùng định hướng tận dụng thế mạnh về mạng lưới, thương hiệu của đối tác để phát triển các sản phẩm mới, tiện ích cho xã hội và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

C.Sơn