BIDV “hút” khách hàng bằng quyền lợi bảo hiểm

01/04/2016 17:14

BIDV cho biết, từ tháng 4/2016 chính thức triển khai sản phẩm Tiết kiệm song hành với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

bidv “hút” khách hàng bằng quyền lợi bảo hiểm

BIDV “hút” khách hàng bằng quyền lợi bảo hiểm

Chương trình dành cho khách hàng tham gia sản phẩm được tặng bảo hiểm BIC An sinh toàn diện của Tổng công ty bảo hiểm BIC với thời hạn bảo hiểm theo kỳ gửi tiền của khách hàng.

Các khách hàng có số dư tiền gửi tại BIDV từ 500 triệu đồng trở lên và có món gửi mới tối thiểu 100 triệu đồng trở lên sẽ được hưởng liên tiếp 3 quyền lợi: Quyền lợi Bảo hiểm trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn với số tiền bảo hiểm được tính bằng 50% số tiền gửi, tối đa 1 tỷ đồng/1 khách hàng; Quyền lợi Bảo hiểm giao dịch gian lận với số tiền bảo hiểm tối đa 100 triệu đồng/1 khách hàng; Quyền lợi Bảo hiểm chi phí làm lại sổ với số tiền bảo hiểm là chi phí thực tế phát sinh nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá 1 triệu đồng/vụ.

Đối với quyền lợi bảo hiểm giao dịch gian lận và bảo hiểm trường hợp tử vong, nếu khách hàng có nhiều hơn 1 sổ tiết kiệm thì trong mọi trường hợp BIC chi trả tối đa bằng số tiền bảo hiểm/khách hàng và số tiền chi trả sẽ chia cho các sổ theo tỷ lệ số dư của mỗi sổ.

PV