BIDV khai trương Chi nhánh Yangon

04/08/2016 07:49

BIDV cho biết vừa khai trương Chi nhánh BIDV Yangon tại Myanmar.

bidv khai trương chi nhánh yangon

BIDV khai trương Chi nhánh Yangon

Trong giai đoạn đầu, Chi nhánh BIDV Yangon cung cấp các sản phẩm: Tiền gửi, thanh toán và quản lý tiền tệ, thu chi hộ, mua bán ngoại tệ, tài trợ thương mại, tín dụng, bảo lãnh, tư vấn tài chính… cho doanh nghiệp nước ngoài tại Myanmar, các ngân hàng trong và ngoài lãnh thổ Myanmar và các doanh nghiệp bản địa trên cơ sở hợp tác với các ngân hàng bản địa Myanmar.

Trong khuôn khổ lễ khai trương, BIDV và Ngân hàng Cathay United Bank đã ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác hai ngân hàng tại bốn nước: Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam. Chi nhánh BIDV Yangon đã ký kết hợp tác và hợp đồng tín dụng với Chi nhánh Vietnam Airlines tại Myanmar, Công ty TNHH FPT Myanmar và Công ty TNHH Antaco Myanmar.

N.Dương