BIDV khẳng định tin đồn "PGD Hòn La phá sản" là bịa đặt

17/10/2018 15:25

Ngày 9/10/2018, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phát sinh tin đồn thất thiệt: PGD Hòn La - thuộc Chi nhánh BIDV Bắc Quảng Bình bị phá sản.

bidv khẳng định tin đồn "pgd hòn la phá sản" là bịa đặt
BIDV khẳng định tin đồn "PGD Hòn La phá sản" là bịa đặt

BIDV khẳng định, đây là tin đồn bịa đặt, nhằm mục đích xấu làm ảnh hưởng đến uy tín của BIDV.

Theo Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/10/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật của các Tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017 và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, PGD, Chi nhánh của các NHMT là đơn vị thành viên, hạch toán phụ thuộc. Do vậy, không thể có việc phá sản PGD hay Chi nhánh như thông tin đồn thổi.

Cùng ngày, Chi nhánh BIDV Bắc Quảng Bình đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước Quảng Bình và phối hợp với cơ quan công an điều tra đối tượng tung tin đồn bịa đặt để xử lý theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền, uy tín của BIDV và hoạt động ổn định của ngành ngân hàng. Đồng thời, BIDV đã có văn bản báo cáo Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Là ngân hàng thương mại nhà nước, có lịch sử lâu đời nhất, có quy mô tổng tài sản đứng đầu trong hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam, BIDV khẳng định luôn coi trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, đối tác, cổ đông, hoạt động tuân thủ đúng mọi quy định của pháp luật và thực thi nghiêm túc chính sách an ninh tiền tệ quốc gia.

PV