BIDV tài trợ vốn cho chăn nuôi bò tại Hà Tĩnh

19/01/2016 18:38

Ban Kinh tế T.Ư, Bộ NN&PTNT cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức tọa đàm ”Phát triển ngành công nghiệp chăn nuôi bò...

BIDV tài trợ vốn cho chăn nuôi bò tại Hà Tĩnh 1
Ảnh minh họa

Tại đây, đại diện Ban Kinh tế T.Ư khuyến nghị cần rà soát, đánh giá, xây dựng quy hoạch đàn bò của cả nước. Theo đó, cần gắn quy hoạch phát triển với quy hoạch chế biến sữa, giết mổ và tiêu thụ; Xây dựng liên kết trong chăn nuôi bò, tổ chức sản xuất theo hướng phát triển các doanh nghiệp chăn nuôi bò sữa, bò thịt quy mô lớn, công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi từ chăn nuôi, chế biến đến thị trường tiêu thụ ứng dụng và chuyển giao công nghệ cao vào chăn nuôi bò...

Được biết, UBND tỉnh Hà Tĩnh đang xây dựng Đề án “Phát triển vùng nguyên liệu phục vụ các dự án chăn nuôi bò, gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh”. Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch BIDV khẳng định, sẽ tăng cường tài trợ hoạt động nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao; Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ xây dựng chính sách cho địa phương có tiềm năng; Hỗ trợ, tư vấn phát triển thị trường; tài trợ vốn tín dụng cho các dự án chăn nuôi bò khả thi của các doanh nghiệp.