BIDV tài trợ vốn cho dự án đường ống dẫn dầu Lào - Việt

12/11/2014 09:30

Ngày 10/11, tại Slovakia đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc tài trợ tín dụng cho dự án Xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn dầu từ Cảng biển Hòn La, Quảng Bình, Việt Nam...

Đây là dự án 100% vốn đầu tư của Lào do Chính phủ Lào và doanh nghiệp Lào thực hiện đầu tư theo hình thức tổng thầu EPC. Tổng mức đầu tư, cơ cấu vốn dự kiến của dự án khoảng 300-500 triệu USD. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vận hành cuối năm 2017, đầu năm 2018.

Việc ký biên bản ghi nhớ dự án nhằm thống nhất các điều kiện và điều khoản liên quan đến dự án, hợp tác thu xếp nguồn tài chính cho dự án theo nhiều cơ cấu khác nhau và ở giới hạn nhất định là hỗ trợ cho quá trình thu xếp vốn cho dự án.

Thu Hương