BIDV triển khai chương trình Chứng chỉ tiền gửi 2019

28/02/2019 06:27

BIDV cho biết, từ nay đến 31/3/2019, BIDV triển khai chương trình Chứng chỉ tiền gửi ghi danh trung dài hạn 2019...

BIDV cho biết, từ nay đến 31/3/2019, BIDV triển khai chương trình Chứng chỉ tiền gửi ghi danh trung dài hạn 2019 dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức với lãi suất lên tới 7,6%/năm.

Đây là một trong những hình thức tốt nhất trong việc hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa vốn đầu tư với khả năng sinh lời cao, ít rủi ro. BIDV triển khai chương trình theo hai hình thức lãi suất cố định và lãi suất thả nổi với ba mức kỳ hạn lần lượt là 18, 24 và 36 tháng với mệnh giá tối thiểu là 10 triệu VND/tài khoản dành cho khách hàng cá nhân và 50 triệu VND/tài khoản dành cho khách hàng tổ chức.

Chương trình sẽ có mức lãi suất 7,6%/năm dành cho hình thức lãi suất cố định; Với hình thức lãi suất thả nổi, lãi suất kỳ đầu là 7,5%/năm và sẽ được điều chỉnh bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân cùng kỳ hạn bằng VND, trả sau được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của 4 ngân hàng thương mại nhà nước (trước ngày xác định lãi suất 5 ngày) + 0,6%/năm và không thấp hơn mức 7,5%/năm.

PV