Biển Cửa Lò nằm ngoài vùng nghi nhiễm độc ở miền Trung

28/04/2016 08:38

Nghệ An không thuộc vùng ảnh hưởng và thực tế trong thời gian qua không có hiện tượng cá chết tại đây.

biển cửa lò nằm ngoài vùng nghi nhiễm độc ở miền trung
Biển Cửa Lò nằm ngoài vùng nghi nhiễm độc ở miền Trung

Theo đề tài nghiên cứu về đánh giá biến động mực nước biển cực trị do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phục vụ chiến lược phát triển kinh tế biển do GS.TS Đinh Văn Ưu chủ trì 2007-2010, dòng hải lưu trong tháng 4 chảy từ Bắc vào Nam, và như vậy, nếu điểm nghi nhiễm độc xác định tại Vũng Áng (Hà Tĩnh) thì Nghệ An không thuộc vùng ảnh hưởng và thực tế trong thời gian qua không có hiện tượng cá chết tại vùng biển Nghệ An.

Đề tài “Đánh giá biến động mực nước biển cực trị do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phục vụ chiến lược kinh tế biển” được duyệt trong khuôn khổ Chương trình KC09/06-10 do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối hợp với Viện cơ học, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ Văn và Môi trường, Trung tâm Hải văn được giao thực hiện. Chủ nhiệm đề tài là GS. TS Đinh Văn Ưu - Chủ nhiệm Bộ môn, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường ĐH KHTN, ĐH Quốc gia HN.

biển cửa lò nằm ngoài vùng nghi nhiễm độc ở miền trung
Sơ đồ véc tơ dòng chảy - kết quả nghiên cứu của GS.TS Đinh Văn Ưu.

Từ kết quả đề tài trên cũng như các sản phẩm của Đề tài mã số KHCN-06-02: Mô hình cấu trúc ba chiều (3D) hoàn lưu và nhiệt muối Biển Đông và các ứng dụng do GS.TS Đinh Văn Ưu chủ trì (1997-2000) cho thấy dòng hải lưu ven bờ có hướng từ Bắc – Nam.

biển cửa lò nằm ngoài vùng nghi nhiễm độc ở miền trung

 

Theo Báo Nghệ An