Biết dựa vào dân sẽ chọn được người tài, đức

11/05/2015 20:26

Vấn đề quan trọng nhất trong việc lựa chọn nhân sự vào T.Ư khóa tới là làm sao chọn được những người toàn tâm...

biết dựa vào dân sẽ chọn được người tài, đức
Ông Vũ Quốc Hùng

Ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra T.Ư chia sẻ quan điểm như trên khi trao đổi với Báo Giao thông về phương hướng công tác nhân sự Ban chấp hành T.Ư khóa XII.

Công khai điều kiện, tiêu chuẩn cán bộ là rất tốt

Tại Hội nghị Ban chấp hành T.Ư lần thứ 11 vừa bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu rất nhiều các tiêu chuẩn cụ thể trong việc chọn nhân sự vào Ban chấp hành T.Ư khóa XII. Ông đánh giá thế nào về những tiêu chuẩn này?

"Trong quá trình tham gia vào T.Ư, tôi đã chứng kiến những bức thư phản ánh của các cựu chiến binh, lão thành cách mạng đã giúp Ủy ban Kiểm tra T.Ư phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện bè phái, vận động, tiêu cực của những cá nhân".

Ông Vũ Quốc Hùng

Tôi luôn có niềm tin vào một đội ngũ cán bộ nhân sự sẽ được bầu vào Ban chấp hành T.Ư Đảng khóa tới, bởi thông qua những tiêu chuẩn đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra thì có thể thấy, Đảng đã nhìn thẳng sự thật, nói rõ sự thật. Tôi đã dự 5 kỳ Đại hội Đảng nhưng đúng là việc chuẩn bị và công bố tiêu chuẩn chọn cán bộ vào cơ quan lãnh đạo chưa bao giờ được nói rõ, nói thẳng như kỳ Đại hội này.

Từ tổng kết thực hiện cho thấy, một bộ phận cán bộ có các biểu hiện tiêu cực, vì thế không thể để những con người thiếu phẩm chất, thiếu tư cách “lọt lưới” vào Ban chấp hành cấp ủy các cấp, đặc biệt là vào cơ quan lãnh đạo tối cao. Các tiêu chuẩn giờ đã công khai rồi, không chỉ cho Đảng viên mà cho toàn dân được biết, điều đó chứng tỏ Đảng ta vững tinh thần là một đảng cách mạng khoa học… Chúng ta ghi nhận quyết tâm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chấp hành T.Ư. Tuy từ quyết tâm đến hành động còn có khoảng cách nhưng trước tiên cũng nên vui mừng vì vấn đề này đã được đặt ra công khai chứ không còn bí mật trong nội bộ.

Theo ông, làm thế nào để chọn được những người thực sự đủ tiêu chuẩn như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh để giới thiệu vào Ban Chấp hành T.Ư khóa tới?

Muốn chọn được những người đủ tiêu chuẩn thì trước tiên những người đi chọn phải gương mẫu, kể cả các đồng chí từ Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho đến cấp ủy các cấp… Đảng ta là đảng thống nhất, đảng khoa học cách mạng, có nghị quyết rồi thì tất cả đảng viên phải chấp hành. Những người ở trên phải là những người mẫu mực nhất. Ai không làm được thì phải chỉ ra người đó, không thể để người tiêu cực đi chọn người tích cực. Ngoài ra, để thực hiện được mục tiêu trên phải biết dựa vào dân, không phải dân chung chung mà là các tổ chức chính trị, xã hội.

Trong những tiêu chuẩn lựa chọn nhân sự cấp cao, ông đặc biệt quan tâm tới tiêu chuẩn gì?

Tôi đặc biệt quan tâm tới tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, sau đó là đạo đức. Đạo đức và chính trị rất gắn với nhau. Chính trị là trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, dân tộc. Với một người đặt lợi ích Tổ quốc, dân tộc trên hết thì đối với họ, ham muốn cá nhân không là gì cả, còn nếu không có những phẩm chất đó, họ chỉ là con người thực dụng, luôn có tham vọng quyền lực để có tiền và có quyền để hưởng thụ. Một cán bộ, một lãnh đạo như vậy sẽ chỉ làm khổ dân.

biết dựa vào dân sẽ chọn được người tài, đức

Công tác nhân sự Ban chấp hành T.Ư khóa XII là nội dung mà Hội nghị Ban chấp hành T.Ưlần thứ 11 (khóa XI) đã dành nhiều thời gian thảo luận và cho ý kiến

Nên lập kênh tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân

Thời ông còn công tác, việc lựa chọn cán bộ nhân sự cấp cao được thực hiện như thế nào? Có khác gì so với bây giờ không?

Thông thường, trước Đại hội bao giờ cũng đề ra tiêu chí, tiêu chuẩn để chọn những thành viên lãnh đạo cao cấp, đồng thời cũng phải xác định một cơ cấu hợp lý để có thể đảm bảo được sự lãnh đạo. Tinh thần ấy ngày xưa đã có và giờ vẫn thế, việc bầu chọn nhân sự phải qua giới thiệu từ dưới lên, bằng các đường tổ chức khác nhau và các cơ quan chức năng của T.Ư Đảng phải giám sát và thẩm định việc đó.

Việc bầu chọn nhân sự bây giờ khác thời của tôi ở một điểm rõ nét nhất, đó là xu hướng dân chủ như một xu hướng “không thể cưỡng lại được”, tức là dân chủ trong công luận, dân chủ được phát động, được thừa nhận, được khuyến khích. Ai cũng được phát biểu, cả những ý kiến trái chiều cũng được công khai lên báo chí chính thống.

Đối chiếu với các thời kỳ trước, theo ông, việc lựa chọn cán bộ nhân sự cấp cao hiện nay cần bổ sung thêm điều kiện gì?

Nói chung tinh thần thì vẫn thế, chỉ có điều các tiêu chuẩn bây giờ được quy định cụ thể, rõ ràng hơn. Những người không thể cơ cấu cũng được nói rõ. Trong công tác chọn nhân sự bây giờ theo tôi nên chú ý đến việc những người có trách nhiệm chọn nhân sự kế nhiệm phải là những người đứng đắn, công tâm, vô tư và có trình độ. Tiếp đó là phải tiếp tục phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của Đảng viên, của nhân dân. Vấn đề quan trọng nhất là làm sao chọn được những người toàn tâm toàn ý vì nước vì dân, loại bớt những “sâu mọt” trong Đảng.

Trong bài phát biểu bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải kiên quyết chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, lợi ích nhóm... Theo ông để làm được việc đó thì cần cơ chế giám sát thế nào?

Trước hết, những đồng chí kiên trung của T.Ư Đảng phải là những người nghiêm chỉnh, vạch ra những người nào có biểu hiện tiêu cực, kết bè kéo cánh hay có biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm. Sau đó phải biết dựa vào dân. Trong quá trình tham gia vào T.Ư, tôi đã chứng kiến những bức thư phản ánh của các cựu chiến binh, lão thành cách mạng đã giúp Ủy ban Kiểm tra T.Ư phát hiện và ngăn chặn kịp thời những biểu hiện bè phái, vận động, tiêu cực của những cá nhân.

Tôi nghĩ nếu bây giờ tổ chức tốt việc lập những đường dây nóng, những bộ phận, địa chỉ tin cậy thì sẽ có người gửi thư thông tin về những dấu hiệu, trường hợp tiêu cực trong Đảng, nhưng với điều kiện là địa chỉ, đường dây nóng đó phải đảm bảo an toàn tuyệt đối về thông tin cho người gửi thư đến và phải có lực lượng tổ chức nghiên cứu việc đó một cách nghiêm túc, khách quan. Bên cạnh đó, nên công khai danh tính của những người được lựa chọn, bởi dù không ở trong Đảng nhưng dân cũng cần biết và có quyền được biết Đảng hoạt động thế nào, vì mỗi hoạt động của Đảng đều ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.

Cảm ơn ông!

Hoài Thu