Bình Định: Có phiếu hẹn, vì sao hơn 100 hồ sơ tách thửa đất vẫn bị "ngâm"?

09/06/2020 20:41

Hơn 100 hồ sơ tách thửa đất đai tồn đọng, quá hạn giải quyết ở huyện Tuy Phước (Bình Định) do cơ quan "vẽ" thêm thủ tục, đùn đẩy trách nhiệm.

Bình Định: Có phiếu hẹn, vì sao hơn 100 hồ sơ tách thửa đất vẫn bị
Lãnh đạo Văn phòng ĐKĐĐ Chi nhánh huyện Tuy Phước được cho là thiếu kiểm tra, đôn đốc đối với viên chức trực thuộc được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ tách thửa

Ngày 9/6, UBND huyện Tuy Phước (tỉnh Bình Định) cho biết, đã có báo cáo kết quả kiểm tra việc giải quyết hồ sơ đối với thủ tục hành chính tách thửa bị trễ hẹn trên địa bàn huyện này (Báo Giao thông có bài phản ánh).

"Vẽ" thủ tục, ngâm hồ sơ tách thửa

Nguyên nhân được xác định do Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Tuy Phước, Phòng KT&HT huyện Tuy Phước, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện tự ý yêu cầu thêm nhiều thành phần hồ sơ, thủ tục; thiếu trách nhiệm, không phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết hồ sơ cho công dân.

Theo đó, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 11/5/2020, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) huyện Tuy Phước (thuộc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh Bình Định) tiếp nhận 137 hồ sơ tách thửa đất (có 5 hồ sơ chuyển từ năm 2019 sang). Đến nay, đã giải quyết 29 hồ sơ; còn tồn 108 hồ sơ đã quá hạn giải quyết, trong đó có 74 hồ sơ đang chờ lấy ý kiến quy hoạch của Phòng Kinh tế và Hạ tầng (KT&HT) huyện Tuy Phước.

Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ không đúng theo quy định tại Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 14/2/2019 của UBND tỉnh Bình Định. Thời gian hẹn trả kết quả cho công dân không đúng theo quy định. Mặt khác, Chi nhánh phát hành phiếu lấy ý kiến quy hoạch gửi Phòng KT&HT huyện Tuy Phước không yêu cầu cụ thể thời gian trả lời ý kiến.

Phòng KT&HT huyện Tuy Phước phát hiện việc lấy ý kiến quy hoạch của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Tuy Phước là không đúng theo quy định, nhưng vẫn thực hiện mà không có ý kiến phản hồi cho Chi nhánh và báo cáo kịp thời cho UBND huyện. Ngoài ra, việc trả lời phiếu lấy ý kiến của Phòng KT&HT là không kịp thời và có tình trạng ngâm hồ sơ không giải quyết trong thời gian dài.

UBND huyện Tuy Phước còn cho biết, việc có nhiều hồ sơ tách thửa bị trễ hẹn trong thời gian dài mà Lãnh đạo Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Tuy Phước không có biện pháp khắc phục kịp thời, gây nhiều bức xúc cho công dân là do lỗi thiếu kiểm tra, đôn đốc đối với viên chức trực thuộc được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Chưa quản lý tốt việc theo dõi hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị và chưa có biện pháp xử lý nghiêm đối với viên chức giải quyết hồ sơ không đúng thời gian.

Việc kiểm tra các điều kiện tách thửa, đo đạc, lập bản đồ địa chính để tách thửa là nhiệm vụ của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, nhưng đơn vị này đã không thực hiện đúng quy định. Tách nhiệm vụ đo đạc trong quy trình thủ tục tách thửa thành một hồ sơ yêu cầu tách thửa và thu phí là sai quy định. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ tách thửa của Văn phòng ĐKĐĐ cũng không có cơ sở và không đúng quy định.

Ngoài ra, Phòng KT&HT Tuy Phước phát hiện việc gửi phiếu lấy ý kiến về quy hoạch của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ đối với hồ sơ yêu cầu tách thửa là không đúng quy định của UBND tỉnh nhưng không phản hồi lại cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ và UBND huyện Tuy Phước mà vẫn thực hiện việc trả lời phiếu lấy ý kiến. Tuy nhiên, việc trả lời này lại không kịp thời khiến nhiều hồ sơ của công dân bị ngâm.

Bên cạnh đó, các cơ quan chuyên môn liên quan chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình giải quyết hồ sơ tách thửa đất cho công dân. Cụ thể, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Tuy Phước không cung cấp file mềm Autocard các thửa đất cho Phòng KT&HT huyện Tuy Phước. Phòng KT&HT chưa thường xuyên cung cấp các quyết định quy hoạch trên địa bàn huyện cho Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện. Việc luân chuyển hồ sơ giữa Chi nhánh và Phòng KT&HT không có phiếu kiểm soát kèm theo nên không xác nhận được thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến và trả lời ý kiến; dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm đối với các hồ sơ trễ hẹn.

Bình Định: Có phiếu hẹn, vì sao hơn 100 hồ sơ tách thửa đất vẫn bị
Chi nhánh Văn Phòng ĐKĐĐ huyện Tuy Phước có phiếu hẹn trả lời công dân từ tháng 3 nhưng đến hết tháng 5 vẫn chưa giải quyết

Ai chịu trách nhiệm?

Từ kết quả kiểm tra, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước Nguyễn Đình Thuận đã có ý kiến đề nghị UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Sở TN&MT chấn chỉnh việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, phát sinh thêm nhiều thành phần hồ sơ và quy trình thực hiện thủ tục tách thửa không đúng quy định tại Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Tuy Phước.

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có liên quan trong công tác chỉ đạo, điều hành việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tách thửa của chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Tuy Phước.

Phòng KT&HT huyện Tuy Phước, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ huyện Tuy Phước phối hợp giải quyết dứt điểm các hồ sơ tách thửa còn tồn động cho công dân.

Phòng KT&HT huyện Tuy Phước, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện cũng tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với cá nhân, tập thể có liên quan trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân.

Trước đó, Báo Giao thông có bài "Bình Định: Hàng chục hồ sơ tách thửa bị "ngâm" nhiều tháng liền", phản ánh việc chậm trễ trong việc xử lý hồ sơ xin tách thửa đất ở huyện Tuy Phước (Bình Định) khiến hàng chục hộ dân mòn mỏi chờ đợi. Trong đó có nhiều trường hợp bị chậm giải quyết hồ sơ yêu cầu tách thửa đến gần nửa năm.

Quang Đạt