Bình Định: Gần 50% hồ thủy lợi cạn nước vì thiếu mưa

15/05/2016 18:58

71 hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định đang cạn nước vì thiếu hụt lượng mưa...

bình Định: gần 50% hồ thủy lợi cạn nước vì thiếu mưa

71 hồ thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Định đang cạn nước vì thiếu hụt lượng mưa. Ảnh minh họa.

Cụ thể, huyện Hoài Nhơn có 17 hồ thủy lợi thì trong đó 4 hồ đã cạn nước, huyện Phù Mỹ 29/44 hồ cạn nước, Phù Cát 9/22 hồ, Hoài Ân 6/21 hồ, Tây Sơn 16/25 hồ, Vân Canh 3/5, Tuy Phước 2/4 hồ, 2/15 hồ ở Vĩnh Thạnh do Công ty Khai thác CTTL quản lý. Dung tích các hồ giảm 16,5 triệu m3/tuần, các huyện giảm 3 triệu m3/tuần, Công ty giảm 13,5 triệu m3/tuần, riêng hồ Định Bình giảm 7,4 triệu m3/tuần.

Tính đến ngày 11/5, các hồ chứa thủy lợi còn 303/578 triệu m3 nước, đạt 52% dung tích thiết kế, bằng 86% so với cùng kỳ năm 2015; nếu không kể hồ Định Bình, các hồ chứa được 135/352 triệu m3, đạt 38% thiết kế. Công ty Khai thác CTTL quản lý 15 hồ, còn 263/458 triệu m3, đạt 57% thiết kế, bằng 90% cùng kỳ. 146 hồ do địa phương quản lý còn 40/120 triệu m3, đạt 34% thiết kế, bằng 69% so với cùng kỳ.

Theo Trung tâm KTTV Quốc gia, Khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến thiếu hụt so với TBNN từ 30 – 50% (quý I/2016 lượng mưa trên địa bàn tỉnh Bình Định đã thiếu hụt 48% so với TBNN); khả năng xuất hiện khô hạn gay gắt ngay trong nửa đầu năm và kéo dài đến cuối tháng 8/2016. Mực nước bình quân trên các sông trong vụ Hè Thu ở mức thấp hơn TBNN từ 0,2 – 0,6 m.