Bình Định: Phạt người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu có lạm thu

01/10/2017 21:19

Bình Định sẽ xử phạt nghiêm các cơ sở, người đứng đầu cơ sở giáo dục để xảy ra lạm thu...

bình Định: phạt người đứng đầu cơ sở giáo dục nếu có lạm thu

Minh họa tình trạng lạm thu trong giáo dục. Ảnh Zing.vn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng giao Giám đốc Sở GD&ĐT phối hợp với Chủ tịch UBDN các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiên nghiêm các khoản thu theo đúng quy định. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở, người đứng đầu cơ sở giáo dục vi phạm.

Kịp thời thực hiện hoặc đề xuất UBND tỉnh xem xét hoặc hỗ trợ các trường hợp học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở giáo dục ở khu vực khó khăn, chịu ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, đảm bảo các học sinh được đi học đầy đủ.

Ngọc Vũ