Bình Định phê duyệt 37 trường hợp vay vốn đóng mới tàu cá

23/12/2014 16:36

UBND tỉnh Bình Định đồng ý về chủ trương phê duyệt danh sách đợt 1/2014 cho 37 trường hợp đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá và mua ngư lưới cụ tham gia khai thác và đóng mới tàu dịch vụ...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý về chủ trương phê duyệt danh sách đợt 1/2014 cho các đối tượng đủ điều kiện vay vốn đóng mới tàu cá và mua ngư lưới cụ tham gia khai thác và đóng mới tàu dịch vụ trên các vùng biển xa cho 37 trường hợp tại các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát và TP Quy Nhơn. Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố ven biển tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền về việc thực hiện các chính sách theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP để ngư dân biết, thực hiện. Chỉ đạo các xã, phường khẩn trương thực hiện việc xác minh, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định các đợt tiếp theo.

Bên cạnh đó, Giám đốc ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Định chỉ đạo các ngân hàng thương mại được chỉ định tham gia cho vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tăng cường công tác phối hợp với các cấp chính quyền của huyện, thành phố ven biển để thực hiện việc thẩm tra, xác minh các đối tượng đủ điều kiện vay vốn ngay từ đầu nhằm đảm bảo xác định đúng đối tượng và tránh tình trạng “cò mồi” tại các địa phương.

Giám đốc Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố ven biển tổ chức công bố rộng rãi cho ngư dân các địa phương biết thiết kế mẫu tàu cá vỏ thép khai thác hải sản và tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ theo chương trình hỗ trợ tín dụng đóng tàu cá khai thác và dịch vụ để ngư dân lựa chọn, thực hiện. Giới thiệu các cơ sở đóng tàu để ngư dân các địa phương biết, liên hệ khi có nhu cầu đóng mới tàu cá và tàu dịch vụ.

Đồng thời, Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố ven biển rà soát, tổng hợp những vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh để kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, giải quyết.

Duy Lợi