Bình Dương niêm phong đồng hồ cây xăng dầu phòng ngừa gian lận

22/02/2017 15:11

Bình Dương thực hiện niêm phong các cây xăng dầu trên toàn địa bàn tỉnh...

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Các cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương đang thực hiện niêm phong đồng hồ đếm tổng

Ngày 22/2, nhiều cây xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được các cơ quan liên quan niêm phong đồng hồ đếm tổng theo Kế hoạch số 404/KH-UBND của UBND tỉnh Bình Dương.

Kế hoạch này nhằm tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, ngăn ngừa hành vi nhập lậu, hàng hoá trôi nổi, không đảm bảo chất lượng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp đối với người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng giữa các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Cục Thuế chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, thị tổ chức quán triệt thống nhất thực hiện trên phạm vi quản lý từng địa bàn. Đồng thời, thông qua các phương tiện truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để nhân dân, doanh nghiệp, nhất là các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn biết, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của Kế hoạch 404. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi cục Quản lý thị trường rà soát, thống kê quản lý số lượng cơ sở kinh doanh xăng dầu, số lượng phương tiện đo cột đo xăng dầu trên địa bàn các huyện, thị, thành phố.

Cùng đó, các Chi cục Thuế căn cứ trên số lượng cơ sở kinh doanh, số lượng cột đo, trụ bơm, đồng hồ đếm tổng lượng xăng dầu trên địa bàn quản lý, đề xuất UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định thành lập Đoàn công tác liên ngành thực hiện Kế hoạch 404 trên địa bàn quản lý.

Thời gian thực hiện niêm phong đồng hồ đếm tổng từ ngày 21/2/2017 đến ngày 31/3/2017. Sau đó, cơ quan Thuế định kỳ hàng tháng, quý tổ chức phân công kiểm tra ghi chỉ số trên đồng hồ đếm tổng từng cột đo, xác định lượng xăng, dầu bán ra của cơ sở kinh doanh, tiến hành đối chiếu với hồ sơ khai thuế, giúp phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm (nếu có). Quá trình kiểm tra, phát hiện dấu niêm phong bị hỏng, tháo gỡ thì tiến hành lập biên bản ghi nhận, đồng thời thông báo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chi cục Quản lý thị trường biết có kế hoạch phối hợp xử lý việc niêm phong lại.

Mai Huyên