Bình Phước giám sát chặt người ra vào tỉnh từ 24/10

24/10/2021 10:17

Tỉnh Bình Phước vừa có quy định quản lý, giám sát chặt người ra vào tỉnh rất nghiêm ngặt.

UBND tỉnh Bình Phước vừa có văn bản quy định việc quản lý, giám sát phòng, chống dịch Covid-19 đối với người ra vào tỉnh kể từ 24/10.

Theo đó, người đến, về từ địa bàn có dịch cấp độ 1 đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng, liều cuối cùng tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh/có giấy ra viện) không quá 6 tháng phải thực hiện nghiêm 5K.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19 tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, kể từ ngày đến, về Bình Phước, luôn thực hiện 5K.

Bình Phước giám sát chặt người ra vào tỉnh từ 24/10 1

Người ra vào tỉnh Bình Phước thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2

Người đến, về từ địa bàn có dịch cấp độ 2, cấp độ 3 đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng, liều cuối cùng tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày, kể từ ngày đến, về Bình Phước; luôn thực hiện 5K; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19: Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện) hoặc cách ly y tế tập trung trong 7 ngày và luôn thực hiện 5K; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo; xét nghiệm SARS-CoV-2 bàng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 kể từ ngày đến, về Bình Phước.

Người đến, về từ địa bàn có dịch cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa, người tiếp xúc gần (F1) đã tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng, liều cuối.cùng tiêm ít nhất là 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng phải cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện) hoặc cách ly y tế tập trung trong 7 ngày; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện 5K; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19: Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú (nếu đủ điều kiện) hoặc cách ly y tế tập trung trong 14 ngày và luôn thực hiện 5K; tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ nhất, ngày thứ 7 và ngày thứ 14.

Nhân viên y tế phải cấp hành nghiêm việc đảm bảo phòng hộ cá nhân, kiểm soát nguy cơ lây nhiễm và thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo quy định. Với nhóm nhân viên y tế có nguy cơ cao (điều trị bệnh nhân Covid-19), xét nghiệm định kỳ 5 ngày/lần; các nhân viên y tế còn lại tiếp tục thực hiện xét nghiệm định kỳ 7 ngày/lần.

Bình Phước có 63 ca dương tính trong 10 ngày

Theo UBND tỉnh Bình Phước, qua kết quả giám sát hơn 2.700 người đến, về từ các tỉnh, thành phố trong khu vực từ ngày 12/10 đến ngày 22/10, tỉnh đã ghi nhận 63 ca dương tính, trong đó có 37 người đã được tiêm 2 mũi vắc xin (chiếm 58,7%), 19 người đã được tiêm 1 mũi vắc xin nhưng vẫn nhiễm Covid- 19.

Tỷ lệ tiêm vắc xin của tỉnh hiện nay còn thấp, đến hết ngày 22/10, toàn tỉnh có 62,4% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 1 và 12,2% dân số từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 2.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Bình Phước cũng đã ghi nhận 21 nhân viên y tế bị nhiễm Covid-19 (các nhân viên y tế hầu hết đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin).

Đỗ Loan