Bình Thuận: Hơn 500 lao động nước ngoài làm “chui” ở Vĩnh Tân

02/11/2017 18:15

Qua kiểm tra toàn dự án nhiệt điện Vĩnh Tân, có đến hơn 500 người chưa được cấp giấy phép lao động.

bình thuận: hơn 500 lao động nước ngoài làm “chui” ở vĩnh tân

Hơn 500 lao động nước ngoài chưa được cấp phép tại các dự án nhiệt điện Vĩnh Tân

Ngày 2/11, Sở Lao động thương binh & Xã hội (LĐ-TB & XH) tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa có báo cáo UBND tỉnh kết quả kiểm tra, tình hình lao động nước ngoài làm việc tại các dự án nhiệt điện Vĩnh Tân, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong. Qua kiểm tra toàn dự án có hơn 1.100 lao động nước ngoài nhưng có đến hơn 500 người chưa được cấp giấy phép lao động.

Cụ thể vào thời điểm kiểm tra tại dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Sở phát hiện 482 trường hợp chưa được cấp phép, 257 trường hợp không thuộc diện cấp phép trong số hơn 1.000 lao động là người nước ngoài. Tại dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Sở phát hiện 19 trường hợp chưa được cấp phép, 16 trường hợp không thuộc diện cấp phép trong số 250 lao động là người nước ngoài.

Sở LĐ - TB&XH Bình Thuận cho biết thêm sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc chấp hành các quy định về luật lao động ở các dự án trong Trung tâm điện lực Vĩnh Tân. Toàn bộ những lao động nước ngoài này đang hoạt động tại Việt Nam là trái với quy định của pháp luật lao động. Đến thời hạn đã ghi trong biên bản kiểm tra nếu các đơn vị, nhà thầu chưa thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ, Sở sẽ đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Nghĩa