Bình Thuận xem xét giảm giá cho người dân gần trạm BOT

28/12/2017 18:50

Bình Thuận đang xây dựng phương án giảm giá cho gần 200 ôtô tại các địa phương xung quanh trạm thu phí trên QL1.

bình thuận xem xét giảm giá cho người dân gần trạm bot

Xem xét giảm giá cho người dân gần trạm thu phí BOT trên QL1 đoạn qua huyện Bắc Bình

Ngày 28/12, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, tỉnh vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ VN cung cấp danh sách gần 200 ô tô tại các địa phương xung quanh trạm thu phí Km1661+600 QL1, đoạn qua huyện Bắc Bình để xây dựng phương án giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ cho người dân. Danh sách này trên cơ sở đã được UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất với nhà đầu tư là Công ty Cổ phần BOT Quốc lộ 1 Bình Thuận.

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, trước đó tỉnh cũng đã có công văn gửi đến Tổng cục Đường bộ nêu về những bất cập trong việc thu phí ở hai trạm trên QL1, đoạn qua tỉnh này. Tỉnh đã đề nghị Tổng cục Đường bộ xem xét giảm giá thu phí qua trạm cho ô tô của người dân địa phương cư ngụ, sinh sống xung quanh hai trạm Sông Phan, huyện Hàm Thuận Nam, trạm Km1661+600, huyện Bắc Bình.

Lê Nghĩa