Bộ câu hỏi siêu khó khiến ai cũng nhăn mặt nhíu mày

02/01/2020 16:55

Bạn có trả lời đúng hết trọn bộ câu hỏi này không?

1

Từ nào còn thiếu trong câu sau: “Đừng trông mặt mà bắt hình …”?

Quang Tùng