Bộ chậm mở lớp bồi dưỡng, Bình Định "khuyết" PGĐ Sở GD&ĐT

11/07/2017 08:04

Bình Định đang thiếu Phó giám đốc Sở GD&ĐT nhưng không thể bổ nhiệm...

Bộ chậm mở lớp bồi dưỡng, Bình Định

Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định đang thiếu 1 Phó giám đốc Sở nhưng không thể bổ nhiệm do Bộ GD&ĐT không mở lớp đào tạo theo quyết định đã ban hành. 

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết, theo Quyết định 81/2008/QĐ-BGĐT ngày 31/12/2008 của Bộ GD&ĐT quy định Giám đốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục dành cho Giám đốc Sở GD&ĐT và tương đương.

Tuy nhiên từ khi có quyết định đến nay Bộ GD&ĐT không hề có bất cứ lớp đào tạo nào để Bình Định cử cán bộ đi học khiến tỉnh Bình Định gặp nhiều vướng mắc trong việc chỉ đạo thực hiện việc bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc Sở GD&ĐT.

Ông Dũng cho hay, khi Ủy ban kiểm tra Trung ương kiểm tra công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ tại tỉnh Bình Định, trong đó có Sở GD&ĐT đã kết luận việc bổ nhiệm lãnh đạo Sở GD&ĐT không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục dành cho Giám đốc Sở GD&ĐT là vi phạm quy định tại quyết định số 81/2008/QĐ-BGĐT và yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Định kiểm điểm, có hình thức xử lý theo quy định.

"Cuối tháng 6 và đầu tháng 7/2017, UBND tỉnh Bình Định và Sở GD&ĐT tỉnh đã có 2 văn bản gởi Bộ GD&ĐT về vấn đề này nhưng không thấy trả lời. Nên cho đến bây giờ Bình Định vẫn không dám bổ nhiệm cán bộ dù thiếu Phó giám đốc Sở.  Hiện nay Sở GD&ĐT tỉnh Bình Định có 1 Giám đốc và 2 Phó giám đốc phải ôm hết tất cả công việc, không phải vì họ tham công tiếc việc mà vì không có lớp học để tỉnh bổ nhiệm thêm cán bộ" - ông Dũng nói.

Vĩnh Nhân