Bộ Chính trị giới thiệu 200 nhân sự quy hoạch BCH T.Ư khóa mới

25/12/2018 10:33

Bộ Chính trị thống nhất giới thiệu hơn 200 nhân sự quy hoạch BCH T.Ư nhiệm kỳ 2021- 2026 để T.Ư cho ý kiến.

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị T.Ư 9 - Ảnh: Nhật Bắc - VGP

Sáng 25/12, Hội nghị Trung ương 9 khoá XII chính thức khai mạc, trong đó, nội dung về quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nội dung trọng tâm được Hội nghị xem xét, thảo luận và cho ý kiến.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, công tác cán bộ được coi là khâu then chốt trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng.

Đặc biệt trong công tác cán bộ thì việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, bảo đảm cho công tác cán bộ đi vào nền nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng cả yêu cầu trước mắt và lâu dài.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, việc xây dựng quy hoạch cán bộ cấp chiến lược mới được chúng ta thực hiện lần đầu tiên từ khoá XI.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý, quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa phải là "làm nhân sự" cụ thể cho nhiệm kỳ tới, nhưng là một bước chuẩn bị rất quan trọng, là cơ sở cho công tác nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ XIII của Đảng.

Vì thế, trong quá trình thực hiện phải hết sức thận trọng, bảo đảm đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định của Đảng về công tác cán bộ, phải thật sự công tâm, khách quan, tuyệt đối không được thiên vị, cá nhân, không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", có quan điểm lệch lạc, mất đoàn kết, tham nhũng, tiêu cực.

Tinh thần là phải làm từng bước, từng việc, chắc chắn, chặt chẽ; quy hoạch xong Ban Chấp hành Trung ương, mới làm quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sau đó mới đến các chức danh chủ chốt.

Cùng với đó, cần thường xuyên rà soát, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm hoặc không đủ tiêu chuẩn để đưa ra khỏi quy hoạch; bổ sung những nhân tố mới đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào quy hoạch. Phát huy đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền của các cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người đứng đầu trong việc giới thiệu nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết thêm, trên cơ sở danh sách gần 250 đồng chí cán bộ được các địa phương, cơ quan, đơn vị phát hiện, giới thiệu, Ban Chỉ đạo đã phối hợp với các ban đảng Trung ương rà soát, lựa chọn báo cáo Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã thống nhất giới thiệu để Trung ương cho ý kiến đối với hơn 200 đồng chí.

Sau Hội nghị Trung ương, căn cứ vào kết quả giới thiệu của Trung ương, sự rà soát, thẩm định của Ban Chỉ đạo, của các ban đảng và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị sẽ xem xét, quyết định một bước quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng thẩm quyền và các quy định của Đảng.

T.Ư xem xét việc kỷ luật cán bộ

Theo nội dung dự kiến, bên cạnh những nội dung khác, Hội nghị T.Ư 9 cũng xem xét tiến hành kỷ luật cán bộ.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

Uỷ ban Kiểm tra Trung ương xác định định, ông Tất Thành Cang đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản tại các doanh nghiệp thuộc sở hữu TP, vi phạm quy định về đất đai và quản lý đầu tư xây dựng trong việc ký quyết định phê duyệt dự án và ký tắt hợp đồng dự án đầu tư xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Những vi phạm của ông Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Hoài Thu