Bộ Công an bỏ cấp Tổng cục, hai Thứ trưởng nhận thêm nhiệm vụ

11/08/2018 11:25

Hai Thứ trưởng Bộ Công an vừa được bổ nhiệm làm Thủ trưởng 2 cơ quan An ninh điều tra, Cảnh sát điều tra.

bộ công an bỏ cấp tổng cục, hai thứ trưởng nhận thêm nhiệm vụ

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương (phải) và Bùi Văn Nam

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành các Quyết định bổ nhiệm chức danh tư pháp Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Theo đó, tại Quyết định số 4369/QĐ-BCA, ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Bùi Văn Nam sinh năm 1955, quê ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Tại Quyết định số 4389/QĐ-BCA, ngày 10/8/2018, Bộ trưởng Tô Lâm bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an. Thượng tướng Lê Quý Vương sinh năm 1956, quê ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Các Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Trước đó, các chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an do lãnh đạo của các Tổng cục An ninh và Tổng cục cảnh sát nắm giữ.

Tuy nhiên, mới đây, theo Nghị định 01 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Bộ Công an đã công bố xoá bỏ cấp trung gian gồm 6 Tổng cục, giảm gần 60 Cục và 300 đơn vị cấp phòng.

Hoài Vũ