Thứ Hai, 18/11/2019 20:57:55 Hotline: 0901 514 799

Bộ Công an giảm 35 lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng, gần 300 trưởng phòng

17/01/2019 13:17

Sau khi tổ chức lại bộ máy, Bộ Công an đã giảm 35 cán bộ lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng và tương đương, 287 trưởng phòng và tương đương.

Keyword đầu tiên có dấu
Ảnh minh hoạ

Đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Tùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức T.Ư cho biết tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc T.Ư do Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức sáng 17/1.

Đây là một trong những nội dung về kết quả 1 năm thực hiện nghị quyết số 18 của Hội nghị T.Ư 6 về sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Ông Tùng cho biết, ngay sau khi có nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành kế hoạch xác định rõ mục đích, yêu cầu; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, uỷ viên T.Ư, bí thư cấp uỷ, người đứng đầu cơ quan các cấp trong việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết.

Về phía Quốc hội đã ban hành nghị quyết về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Chính phủ ban hành nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 18.

Sau đó, các cấp uỷ, tổ chức đảng triển khai ngay và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Kết quả thực hiện, Bộ Chính trị đã ban hành quyết định kết thúc hoạt động của các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Đến nay cơ bản hoàn thành sắp xếp, bố trí công việc mới phù hợp hoặc thực hiện chế độ, chính sách đối với 168 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và công chức, người lao động sau khi kết thúc hoạt động 3 Ban chỉ đạo.

Cùng với đó, chuyển Văn phòng Ban chỉ đạo Cải cách tư pháp T.Ư (với 4 đầu mối cấp vụ) về Ban Nội chính T.Ư và tổ chức lại thành 1 đầu mối cấp vụ. Từ đó giảm 3 đầu mối trực thuộc T.Ư với 19 đầu mối cấp vụ, 14 đầu mối cấp phòng;

Về phía bộ ngành, Bộ Công an đã tiên phong hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy từ T.Ư đến cơ sở; đồng thời, thực hiện bố trí công an chính quy về một số xã trọng điểm.

Ông Tùng cho hay, sau khi sắp xếp lại, Bộ Công an đã giảm 6 tổng cục, tổ chức lại 2 bộ tư lệnh theo mô hình cục; 55 cục, vụ và tương đương; 819 phòng và tương đương; gần 1.000 đội (chưa kể các bệnh viện, học viện, trường công an nhân dân).

Về cán bộ, Bộ Công an đã giảm 35 cán bộ lãnh đạo tổng cục, 55 cục trưởng và tương đương, 287 trưởng phòng và tương đương. Các địa phương giảm 14 giám đốc cảnh sát phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh, 174 trưởng phòng và tương đương, 524 đội trưởng và tương đương.

Theo ông Tùng, năm 2018, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đã giảm 3 cơ quan T.Ư. Bước đầu sắp lại để giảm 9 tổng cục và tương đương thuộc bộ (6 tổng cục và 2 bộ tư lệnh của Bộ Công an và 1 tổng cục của Bộ TN&MT). Đồng thời cơ cấu lại để giảm cục, vụ và tương đương ở các cơ quan TƯ; các ban, sở, ngành cấp tỉnh; cấp phòng và tương đương giảm nhiều nhất.

Về số lượng lãnh đạo quản lý, ông Tùng thông tin đã giảm 11 lãnh đạo cấp tổng cục, 171 lãnh đạo cấp vụ (trong đó 36 lãnh đạo vụ, cục thuộc tổng cục); 172 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương; 9.223 lãnh đạo phòng và tương đương. Nhờ đó giảm hơn 60.500 biên chế (bao gồm: cán bộ, công chức, người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn, tổ dân phố).

Hoài Vũ