Bộ Công an lấy ý kiến về mẫu thẻ căn cước công dân

13/10/2020 16:05

Biểu tượng của thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử; số; họ và tên; ngày sinh; giới tính; quốc tịch; quê quán; nơi thường trú.

Bộ Công an lấy ý kiến về mẫu thẻ căn cước công dân 1
Bộ Công an lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân về mẫu thẻ Căn cước công dân

Ngày 13/10, Văn phòng Bộ Công an cho biết đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân (CCCD).

Theo đó, dự thảo Thông tư này quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, quy cách, ngôn ngữ khác, chất liệu, nội dung thẻ CCCD và trách nhiệm của Công an các đơn vị trong việc sản xuất, quản lý mẫu thẻ CCCD.

Đối tượng áp dụng, bao gồm: Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD; Công an các đơn vị, địa phương; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sản xuất, cấp và quản lý thẻ CCCD.

Hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách và chất liệu thẻ CCCD được quy định cụ thể tại Điều 3 của dự thảo Thông tư, trong đó quy định thẻ CCCD hình chữ nhật, bốn góc được cắt tròn, chiều dài 85,6 mm, chiều rộng 53,98 mm, độ dày 0,76 mm. Chất liệu của thẻ CCCD được sản xuất bằng chất liệu nhựa, ngoài cùng của hai mặt có phủ lớp màng nhựa mỏng trong suốt...

Nội dung thẻ CCCD quy định mặt trước thẻ CCCD gồm các thông tin: Bên trái, từ trên xuống là hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đường kính 12mm; ảnh của người được cấp thẻ CCCD cỡ 20x30mm; có giá trị đến...; Bên phải, từ trên xuống là dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc, dòng chữ "CĂN CƯỚC CÔNG DÂN", biểu tượng của thẻ CCCD gắn chíp điện tử, số, họ và tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch, quê quán, nơi thường trú.

Mặt sau thẻ CCCD gồm các thông tin: Bên trái, từ trên xuống là đặc điểm nhận dạng, ngày, tháng, năm cấp thẻ CCCD, chức danh của người có thẩm quyền cấp thẻ, chữ ký, họ và tên của người có thẩm quyền cấp thẻ, dấu có hình Quốc huy của cơ quan cấp thẻ CCCD, chíp điện tử; Bên phải, từ trên xuống có 2 ô là vân tay ngón trỏ trái và vân tay ngón trỏ phải của người được cấp thẻ CCCD; Dòng mã ICAO, mã QR code.

Ngoài ra, dự thảo Thông tư này cũng quy định con dấu trên thẻ CCCD màu đỏ, là con dấu có hình Quốc huy thu nhỏ của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.Thời hạn sử dụng của thẻ CCCD được tính theo độ tuổi đổi thẻ CCCD quy định tại Điều 21 Luật Căn cước công dân.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Việt Hòa